article
1.6353453
DEN BOSCH - Wordt de automatische parkeergarage onder het Bossche Stadskantoor een miljoenenfiasco? Of lukt het de gemeente en de directie voerende Brink Groep alsnog om samen met het bedrijf CVSS een goed functionerende parkeergarage voor 150 auto's te realiseren& Het vertrouwen in Den Bosch is praktisch tot het nulpunt gezakt, na bijna twee jaar storingen en soebatten met de leverancier. Deze maand doen partijen een finale poging om de zaak op de rails te krijgen, en een treffen bij de rechter te voorkomen.
Hoe tweemansbedrijf de opdracht voor de parkeergarage kreeg
DEN BOSCH - Wordt de automatische parkeergarage onder het Bossche Stadskantoor een miljoenenfiasco? Of lukt het de gemeente en de directie voerende Brink Groep alsnog om samen met het bedrijf CVSS een goed functionerende parkeergarage voor 150 auto's te realiseren& Het vertrouwen in Den Bosch is praktisch tot het nulpunt gezakt, na bijna twee jaar storingen en soebatten met de leverancier. Deze maand doen partijen een finale poging om de zaak op de rails te krijgen, en een treffen bij de rechter te voorkomen.
http://www.bd.nl/hoe-tweemansbedrijf-de-opdracht-voor-de-parkeergarage-kreeg-1.6353453
2005-01-11T23:00:00+0000
http://www.bd.nl/polopoly_fs/1.5344679.1445003480!image/image-5344679.jpg
Rombouts
Brabants Dagblad (web)
Home / Hoe tweemansbedrijf de opdracht voor de parkeergarage kreeg

Hoe tweemansbedrijf de opdracht voor de parkeergarage kreeg

Foto's
1
Reacties
Reageer
  DEN BOSCH - Wordt de automatische parkeergarage onder het Bossche Stadskantoor een miljoenenfiasco? Of lukt het de gemeente en de directie voerende Brink Groep alsnog om samen met het bedrijf CVSS een goed functionerende parkeergarage voor 150 auto's te realiseren& Het vertrouwen in Den Bosch is praktisch tot het nulpunt gezakt, na bijna twee jaar storingen en soebatten met de leverancier. Deze maand doen partijen een finale poging om de zaak op de rails te krijgen, en een treffen bij de rechter te voorkomen.

  In belang van beide partijen. Want als de operatie mislukt, lijkt een schadeclaim van de gemeente richting CVSS weinig zin te hebben, gezien eerdere liquiditeitsproblemen. En een mislukking is verre van reclame voor het jonge bedrijf zelf. Hoe het zover kwam, leert een reconstructie aan de hand van een door de gemeente Den Bosch opgesteld 'feitenrelaas'.

  Het Eindhovense bedrijf CVSS komt bij de gemeente in beeld op 15 oktober 1999. Via het Bossche adviesbureau Zenith BV stuurt CVSS een eerste berekening over een automatisch parkeersysteem naar de gemeente. Op dat moment bekijkt de Stuurgroep die de bouw van Stadskantoor en Bestuurscentrum voorbereidt de mogelijkheden om een (traditionele) parkeergarage aan het plan voor het nieuwe Stadskantoor toe te voegen. In de Stuurgroep zitten ambtenaren - de belangrijkste is gemeentesecretaris P. Lansbergen - en mensen van de Brink Groep en van het architectenbureau.

  Al gauw blijkt dat een automatische garage aanzienlijke ruimtewinst zal betekenen. Op 21 januari 2000 besluit de Stuurgroep in beginsel uit te gaan van het toepassen van een automatisch parkeersysteem. Maar met name de bedrijfszekerheid dient nader te worden onderzocht, heet het dan. Op 25 februari 2000 brengt een 'commissie automatisch parkeersysteem' een oriënterend bezoek aan CVSS in Eindhoven. Op 28 februari worden offertes aangevraagd bij negen bedrijven, waaronder CVSS. Van zes bedrijven, waaronder CVSS, worden offertes ontvangen.

  Op 7 april besluit de Stuurgroep dat alleen CVSS 'binnen de gegeven randvoorwaarden' in aanmerking komt. Vermeld wordt wel dat 'optimalisering en fine-tuning van de techniek' nog plaats dient te vinden. En ook: 'Nadere aandacht vraagt het afdekken van risico's binnen de contractsfeer met het tweemansbedrijf CVSS'. Begin juni 2000 wordt de parkeergarage van CVSS in Schaffhausen bezocht. Het verslag meldt dat daar 'nog wat problemen' zijn maar dat daaraan gewerkt wordt. Stuurgroep-lid H. Hoskam (Brink Groep) stelt dat CVSS als beste uit de bus kwam. Er bestaat voorkeur om met meer partijen te praten, maar Hoskam geeft aan dat er geen reële alternatieven zijn binnen de programma-eisen.

  Op 25 april 2001 sluiten gemeente en CVSS het contract over de realisatie van de automatische parkeergarage. Voorbereidingen en bouw starten. Bijna twee jaar later, 28 februari 2003, krijgt de Brink Groep van CVSS per fax bericht dat op 11 maart de garage kan worden opgeleverd, waarna de garage operationeel zal zijn zodat auto's kunnen worden in- en uitgeparkeerd. Na de oplevering moet een 'optimalisatieperiode' volgen zodat de garage per 31 maart 2003 voor de gebruikers ter beschikking zal staan.

  Storingen
  Op 28 maart 2003 stelt CVSS echter voor om eerst 10 auto's te parkeren en gedurende een maand dat aantal geleidelijk op te voeren tot 150, waarna de garage in gebruik kan worden genomen. Vanaf dat moment gaat het testen van de garage echter gepaard met tal van technische storingen. Er hebben nooit meer dan 90 auto's in gestaan. CVSS zegt dat nooit voldoende auto's zijn aangeboden. De gemeente zegt dat het volledig uittesten nooit mogelijk was door de vele storingen. Op dit moment strijden beide partijen over een 'opleveringsprotocol', en hoe moet worden vastgesteld dat partijen hun verplichtingen zijn nagekomen. CVSS zegt nu dat een half jaar testen van een garage gebruikelijk is. Het bedrijf baseert zich daarbij op een Duitse richtlijn voor de ingebruikname van automatische parkeersystemen.