article
1.6354032
DEN BOSCH - 'Ik wil ervoor zorgen dat Den Bosch in het spel tussen de grote Brabantse steden nog nadrukkelijker dan nu zijn plaats opeist. Ik zal dat in mijn eigen stijl doen. Over een paar jaar moeten mensen maar oordelen of ik dat goed heb gedaan.' Dat zei Ton Rombouts in juli 1996, een kleine twee maanden voor zijn aantreden als burgemeester in Den Bosch. Inmiddels zit hij zes jaar in het zadel en is zijn herbenoeming aanstaande.
Kanttekeningen bij de herbenoeming van burgemeester Rombouts
DEN BOSCH - 'Ik wil ervoor zorgen dat Den Bosch in het spel tussen de grote Brabantse steden nog nadrukkelijker dan nu zijn plaats opeist. Ik zal dat in mijn eigen stijl doen. Over een paar jaar moeten mensen maar oordelen of ik dat goed heb gedaan.' Dat zei Ton Rombouts in juli 1996, een kleine twee maanden voor zijn aantreden als burgemeester in Den Bosch. Inmiddels zit hij zes jaar in het zadel en is zijn herbenoeming aanstaande.
http://www.bd.nl/kanttekeningen-bij-de-herbenoeming-van-burgemeester-rombouts-1.6354032
2002-05-17T22:00:00+0000
http://www.bd.nl/polopoly_fs/1.6355046.1473250618!image/image-6355046.jpg
Rombouts
Brabants Dagblad (web)
Home / Kanttekeningen bij de herbenoeming van burgemeester Rombouts

Kanttekeningen bij de herbenoeming van burgemeester Rombouts

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Ton Rombouts. Archieffoto: ANP
  DEN BOSCH - 'Ik wil ervoor zorgen dat Den Bosch in het spel tussen de grote Brabantse steden nog nadrukkelijker dan nu zijn plaats opeist. Ik zal dat in mijn eigen stijl doen. Over een paar jaar moeten mensen maar oordelen of ik dat goed heb gedaan.' Dat zei Ton Rombouts in juli 1996, een kleine twee maanden voor zijn aantreden als burgemeester in Den Bosch. Inmiddels zit hij zes jaar in het zadel en is zijn herbenoeming aanstaande.

  De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag geoordeeld dat groen licht kan worden gegeven voor nog eens een periode van zes jaar. Maar hoe heeft Rombouts het de afgelopen zes jaar gedaan? 

  Hij werd binnengehaald door politiek Den Bosch als een bestuurder met een uitgebreid netwerk aan contacten. Ook werd hij, ooit in Wouw als jongste burgemeester van Nederland begonnen, jong, ambitieus en krachtig genoemd. Hij zou de stad nieuw elan kunnen geven. Zelf noemde Rombouts zich 'geen burgervader oude stijl'. De deuren van het gemeentehuis moesten open: 'Ik ben geen man die achter het bureau blijft zitten. In het gemeentehuis kun je het niet verdienen. Ik wil een sociaal-bewogen bestuurder zijn die direct contact heeft met de mensen.'

  Netwerk
  Als het gaat om zijn netwerk is de afgelopen zes jaar inderdaad gebleken dat Rombouts een veelheid aan contacten heeft, vindt G.-Snijders (PvdA). 'Ik kom zijn naam in bestuurlijk Nederland regelmatig tegen. In de discussie rond veiligheid bijvoorbeeld. Maar of zich dat nou altijd vertaalt in concrete resultaten&', aldus Snijders. J.-Delhez (Rosmalens Belang) is het met deze kritiek eens. 'In sommige gevallen heeft hij denk ik wel een deurtje open gekregen dat voor anderen gesloten bleef. Als het gaat om het overeind houden van FC Den Bosch bijvoorbeeld. In andere gevallen ging 'm dat wat lastiger af. Zoals met betrekking tot de politiesterkte. Ik heb niet het idee dat Rombouts altijd met de vuist op tafel slaat. Het is een netwerker die te veel richting popie-jopie doorslaat. Iemand die de hand drukt maar hem niet aanknijpt.'

  Energie
  Buiten de politiek stelt ook C.-Bolhaar van de Stichting Belangenbehartiging Bedrijfsleven dat de energie die Rombouts steekt in zijn netwerk, niet het gewenste resultaat oplevert. Hij doelt dan vooral op het netwerk dat de burgemeester buiten de stad heeft. 'Ik zie dat Rombouts ook buiten de stad zeer veel relaties heeft. Ik vind dat de stad daar meer van zou mogen profiteren.' Als het om zijn vele contacten in het Bossche bedrijfsleven gaat, heeft Rombouts een open oor, zo vindt Bolhaar. 'Hij spreekt ondernemers aan als hij vindt dat voor hen een rol is weggelegd. Het is wel zo dat hij weleens nadrukkelijk zijn eigen denkbeelden navolgt. Zijn activiteiten zijn niet zozeer geënt op de gevormde meningen in de stad.'

  Resultaten
  Het is vaker te beluisteren: het zakelijk netwerk van Rombouts in de stad is goed, daarbuiten ook, alleen de resultaten van het vele lobby-werk zijn (nog) niet altijd zichtbaar. En de resultaten die er zijn, liggen vaak op het sportieve en culturele vlak. Met dank aan zijn persoonlijke inzet wist Rombouts veel publiciteit te verwerven rond het Jeroen Boschjaar, haalde hij de Erasmusprijs naar Den Bosch, redde hij sportclubs als FC Den Bosch van de ondergang en haalde hij verschillende leden van de koninklijke familie naar de stad. Op stadspromotioneel gebied is ombouts dan ook waardevol, zo is het heersende oordeel. Zo looft directeur T. van der Steen van de Brabanthallen onder meer het enthousiasme en de strijd van de burgemeester om de Davis Cup naar de stad te halen. Met betrekking tot zwaardere politieke dossiers zijn er minder meetbare resultaten, zo wordt gesteld. Als voorbeeld wordt het veiligheidsbeleid genoemd en ruimtelijke ordeningsdossiers als de Kloosterstraat, de randweg en De Groote Wielen.

  Persoon
  In het algemeen hebben mensen in de stad een positief beeld van de persoon Rombouts, merkt P.-van der Krabben (Bosch Belang) op. Ook andere politici zijn daarvan overtuigd. 'Hij zou alleen wat vaker zijn voelhoorns mogen uitsteken', vindt W.-van Dartel (VVD). 'Hij heeft te veel oog voor prestige', stelt J. Delhez (Rosmalens Belang). B. Henkelman, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland in Den Bosch, heeft regelmatig te maken gehad met de burgemeester in de hoedanigheid van portefeuillehouder openbare orde. Enkele van zijn kwalificaties zijn 'Een open man, makkelijk aanspreekbaar en iemand in wie ik vertrouwen heb'. Dezelfde geluiden komen van onder anderen T. Rasenberg van de wijkraad Maliskamp en rector A. Buijs van het Sint-Janslyceum, die samen met Rombouts lid is van de Bossche Rotary. Ook bisschop Hurkmans is te spreken over Rombouts. 'We kunnen het goed vinden. Ik laat weleens iets horen. Over de Parade bijvoorbeeld, dat dat een sereen plein moet worden. Ik denk ook wel dat er geluisterd wordt, maar economische aspecten staan natuurlijk hoog op de agenda.' Een kanttekening die Henkelman maakt heeft betrekking op het strenge sluitingstijdenbeleid dat de burgemeester lange tijd wilde voeren. 'Ik heb weleens het idee gehad dat hij heel erg conservatief was. Dat hij het liefst zou hebben dat iedereen om 24.00 uur naar bed gaat met de handen boven de dekens.'

  Conservatief
  De typering komt vaker terug als het over Rombouts gaat: conservatief. Terwijl bij zijn aantreden juist de verwachting was dat hij een frisse wind zou doen waaien. 'Dat is zeker niet gelukt', zegt N.-Heijmans (SP). 'Hij zou wel meer lef mogen hebben', stelt Snijders (PvdA). 'Ik vind hem eerder degelijk en conservatief. Niet iemand met weidse blikken ook', vult Heijmans aan. Hij had liever gezien dat Rombouts meer bestuurlijke vernieuwing had ingebracht. Hij doelt dan niet op het interactief besturen, zoals dat door de burgemeester is geïntroduceerd, maar op bijvoorbeeld de referendumwet. Het interactief besturen wordt juist door veel politici niet als vruchtbaar gezien. Het in gesprek gaan met burgers en belangengroeperingen heeft alleen maar tot stroperigheid en een enorme praatcultuur geleid, vindt onder anderen P.-Claessen (D66).

  College
  In de profielschets op grond waarvan Rombouts tot burgemeester is benoemd staat onder meer dat hij een bindende rol in het college van B. en W. zou moeten hebben. Die rol heeft hij totaal niet op zich genomen, vindt opnieuw Claessen: 'De ambitie om het college als eenheid te presenteren is niet opgepakt, waardoor de bestuurskracht eindeloos is afgenomen.' Wethouder B. Eigeman maakt Rombouts wekelijks mee tijdens vergaderingen van het college van B. en W. Daarin heeft de burgemeester een nadrukkelijke rol, zegt Eigeman. Het verwijt van sommigen dat Rombouts te zeer voor de troepen uitloopt, nuanceert hij. 'Dat zegt iets over hem, maar ook over de rest. Als je als wethouder je grens aangeeft, je eigen terrein afbakent, dan accepteert hij dat ook wel. Rombouts is ambitieus en heeft een zekere snelheid. Soms moet hij ook dingen terugleggen bij anderen. Maar ik zie hem in dat soort dingen wel veranderen. Hij krijgt meer oog voor het groepsproces. Maar dat heeft waarschijnlijk ook met zijn eigen perspectief op toekomst te maken.'

  Kritiek
  Hoewel op een aantal punten stevige kritiek op Rombouts is, blijft de balans positief uitvallen. Vooral zijn inzet, ambitie en enthousiasme worden vaak geroemd. Ook zijn er lovende woorden over zijn vermogen om evenementen binnen te halen en de stad in de picture te houden. Voor de kritiek dat hij vooral in zwaardere politieke dossiers minder resultaten boekt, wordt als verzachtende omstandigheid genoemd dat het CDA tot nu toe geen regeringspartij is geweest, zodat Rombouts minder ingangen heeft in het Haagse. Als mensen naar een rapportcijfer wordt gevraagd, blijkt het gemiddelde op een zeven uit te komen. 'Hij is niet extreem goed en niet extreem slecht', motiveert Heijmans deze waardering. Wethouder Eigeman, die Rombouts 'een bestuurder met potentie' noemt, wil hem een goede raad voor de komende zes jaar meegeven: 'Hij heeft wel iets van het beste jongetje van de klas. Het is een alleenganger. Als ik hem één ding zou mogen adviseren voor de komende periode: hij moet meer kwaliteit om zich heen organiseren. Dan zou hij ook zelf beter tot zijn recht komen.' Burgemeester Rombouts wandelt vlak na zijn installatie op 31 augustus 1996 met zijn vrouw Marijke en zijn kinderen Rogier, Merel en Steffi door de Bossche binnenstad.