article
1.146779
OSS - De discussie over de ingrijpende parochiefusies in het bisdom komt geleidelijk op stoom in deze regio. Vooral bij de kerken op het platteland rond Oss is onbehagen.
Onrust in dorpen rond fusie parochies
OSS - De discussie over de ingrijpende parochiefusies in het bisdom komt geleidelijk op stoom in deze regio. Vooral bij de kerken op het platteland rond Oss is onbehagen.
http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/onrust-in-dorpen-rond-fusie-parochies-1.146779
2012-06-29T23:13:44+0000
http://www.bd.nl/polopoly_fs/1.146778.1341011112!image/image-146778.JPG
parochie,kerk,Oss,fusie
Oss, Uden, Veghel e.o.
Home / Regio / Oss, Uden, Veghel e.o. / Onrust in dorpen rond fusie parochies

Onrust in dorpen rond fusie parochies

Foto's
1
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Een uitvaartmis in de Maria Onbevlekt Ontvangen alias Grote Kerk van Oss. Foto: Peter van Huijkelom
  OSS - De discussie over de ingrijpende parochiefusies in het bisdom komt geleidelijk op stoom in deze regio. Vooral bij de kerken op het platteland rond Oss is onbehagen.

  Hij voelt zich ronduit geschoffeerd, zegt Jan van Luik, pastoor van Oijen, Lithoijen en Teeffelen. Hij heeft al verscheidene keren om tafel gezeten met de parochies van Lith, Maren-Kessel en de 'vier D's van Ravenstein' over vergaande samenwerking.

  "Praat er samen maar eens over, zei het bisdom toen. We zijn een jaar bezig met praten. Constateren grote verschillen met de parochies in de stad. En nu moeten we ons ineens aan het beleidsplan van 2009 houden; moeten we toch fuseren met Oss."

  Eén parochie

  De pastorale eenheid Megen, Haren, Macharen en Berghem koerst ook aan op één parochie in de huidige samenstelling, dus zonder Oss. "Als wij worden samengevoegd tot een grote parochie met Oss, komt de leefbaarheid in onze dorpen nog verder onder druk te staan", stelt Johan van Rooij van de pastorale eenheid in een brief aan het bisdom.

  Pastoor Mennen van de Grote Kerk in Oss, de beoogde centrale kerk van de grote parochie Oss wil niets kwijt: "Want er zijn met ons nog geen gesprekken gevoerd."

  Samenwerken

  Ook de parochies Vinkel, Geffen, Nuland, Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch werken al enkele jaren samen. Hun wens om dat zo te houden, werd vorig jaar onverwacht gehonoreerd: ze fuseren tot één parochie Heesch, vertelt pastoor Frits Ouwens van de Lamber- tusparochie Vorstenbosch/ Nistelrode.

  Inspraak wil hij het echter niet noemen: "We hebben toen geprotesteerd, een tijd niks gehoord. En ineens kwam het bisdom met de deze opzet." Eind augustus gaan de zes praten over hun intenties en ideeën. Er is nog geen besluit gevallen of Petrus-Emmaus in Heesch parochiekerk wordt, al ligt dat voor de hand. Over dat 'maximaal drie kerken' overeind blijven zoals het bisdom wil, is het laatste nog niet gezegd. "Ons streven is ze zo lang mogelijk allemaal in stand houden", aldus Ouwens.

  Ongenoegen

  Ook bij 'Heesch' is ongenoegen over de wijze waarop het bisdom optreedt. "Het gaat van: voor 2015 moeten jullie het voor mekaar hebben. Zo niet, doen we het zelf. Terwijl het nog in de kinderschoenen staat", stelt Gerard Verbakel, pastoor te Nuland. De dwingende opstelling van het bisdom wordt door alle parochies negatief ervaren, zegt Ouwens. "Dat vooraf al vast staat dat er ook kerken zullen sluiten, bemoeilijkt de samenwerking. Zeker op het platteland brengt dat veel onrust met zich mee."

  Met 'nieuwkomer' Heesch, telt het dekenaat Oss-Uden-Ravenstein vanaf 2015 vier 'parochies nieuwe stijl' (nu zo'n dertig). Dat zijn de parochies Oss, Uden, Heesch en Schaijk. In laatstgenoemde smelten de parochies in de voormalige gemeente Ravenstein samen met H. Antonius Abt in Schaijk/ Reek. Althans, zo wil het bisdom. Maar ook die race is nog niet gelopen. Bij het overleg tussen 'Schaijk'en 'Ravenstein' zijn op verzoek van Ravenstein, ook de parochies van de voormalige gemeente Lith aangeschoven.

  Openheid

  "Ravenstein kijkt zowel naar de Maasdorpen als richting Schaijk", vertelt een woordvoerster van de Sint-Luciaparochie in Ravenstein, die niet met haar naam in de krant wil. "Dat gebeurt in alle openheid. Wij willen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. Met wie is niet belangrijk, dat we dezelfde visie delen. Wij vinden het belangrijk dat de lokale gemeenschap overeind blijft, dat de zorg voor de kleine kernen gewaarborgd is."

  Kortom, ook 'Ravenstein' lijkt zich vooralsnog niet vast te pinnen op de parochiële indeling die het bisdom voor ogen heeft. "Alle begrip hiervoor", zegt Martin Spijkers, secretaris van Antonius Abt in Schaijk-Reek. "Maar wij steunen het beleid van het bisdom." En als het bisdom straks toch anders beslist? "Dan zullen we ons standpunt opnieuw bepalen."

  Noodzaak

  "Het is noodzaak dat parochies tot een hechtere samenwerking komen", zegt Spijkers. Hij hoeft alleen maar te kijken naar het dreigend priestertekort in zijn gebied: "Vier pastoors waarvan drie ouder zijn dan 65, van wie twee 75 jaar. Als zij nu stoppen, hebben we een acuut probleem." Nummer vier, Harald Sprietz, de 43-jarige pastoor van de H. Antonius Abt, is veruit de jongste. Het vermoeden bestaat dat het bisdom hem zal vragen als pastoor van de nieuwe parochie Schaijk en daarmee zijn kerk een centrale rol krijgt.

  "Deze fusie is vooral een theologisch en financieel verhaal, in plaats van een pastorale discussie", verzucht pastoor van Luik. Hij, en hij niet alleen, mist de evangelische boodschap. "Kijk naar onze vrijwilligers, die gaan op ziekenbezoek, staan ouderen bij. Met een uitvaart zitten 350 mensen in de kerk; uit solidariteit met elkaar. Wij willen praten met het bisdom, maar ze luisteren niet."

  Deken Van Osch was wegens vakantie niet bereikbaar, het bisdom wilde niet rageren.