Nettoloon van vrijwel iedereen omhoog, maar bijna alles op aan extra uitgaven

VideoVrijwel elke werkende ziet zijn nettoloon stijgen. Maar dat betekent niet dat de koopkracht voor iedereen stijgt. Met name inkomens tot modaal zien ook de kosten fors stijgen.

Volledig scherm
© Shutterstock

Dat blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP. Mensen met een minimumloon (1616 euro bruto per maand) gaan er maandelijks netto 36 euro op vooruit. Modale inkomens (2778 euro bruto per maand) krijgen er maandelijks netto 56 euro bij, evenveel als tweemaal modaal.

De belofte van het kabinet dat iedereen er op vooruitgaat, klopt. Werknemers profiteren vooral van de lagere belastingtarieven. Hogere inkomens profiteren wat minder omdat de arbeids- en heffingskorting versneld worden afgebouwd. Dat betekent minder belastingkorting naarmate het inkomen stijgt.

,,Een hoger nettoloon leidt niet automatisch tot meer koopkracht voor iedereen’’, zegt Martijn Brand, directeur van ADP. ,,Aan voeding is een modaal gezin met twee kinderen door de btw-verhoging al 15 euro per maand meer kwijt. Aan energie is dat 23 euro en aan de ziektekostenverzekering 10 euro. Bijna de hele loonstijging gaat dus op aan extra uitgaven.’’

De loonstijging pakt verschillend uit voor diverse beroepen. In de bouw gaan werknemers met een minimumloon er gemiddeld 44 euro per maand netto op vooruit. In de sector metaal en techniek en de overheid gaan minima er maar 33 euro per maand op vooruit. 

Volledig scherm
ADP heeft per beroepsgroep uitgerekend wat mensen gemiddeld (bruto) verdienen, en wat ze er dit jaar (netto) op vooruitgaan. © ADP

De grote verschillen komen door hogere of lagere premies voor pensioenen, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Bij de overheid gaat een deel van de loonstijging bijvoorbeeld linea recta naar het pensioenfonds omdat de premie extra stijgt.

Het voordeel voor de werknemer is het nadeel voor de werkgever. Die ziet de lasten voor werknemers stijgen. Dat wordt vooral veroorzaakt door de hogere premies voor de zorgverzekering, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Buffer

Het lijkt merkwaardig dat de premie voor de werkloosheidsfondsen stijgt nu de werkloosheid op recordlaagte staat. ,,Dat heeft te maken met de verplichting voor werkgevers om een transitievergoeding te betalen aan werknemers die na twee jaar ziekte worden ontslagen. Die regeling gaat in 2020 in en daar wordt nu een buffer voor opgebouwd’’, verduidelijkt Dik van Leeuwerden expert wet- en regelgeving bij ADP.

Ook bij de werkgeverslasten zijn de onderlinge verschillen groot. In de bouw is de werkgever zelfs goedkoper uit. Een aantal groepen gaat er in 2019 op achteruit. Voor de 165.000 grenswerkers, werknemers die in het buitenland wonen en in Nederland werken, dreigt een forse inkomensachteruitgang. Ook gepensioneerden met een klein aanvullend pensioen zien hun inkomen licht dalen.

De aanpassingen in het belastingstelsel zorgen ook voor een hogere belasting op vakantiegeld en de dertiende maand. Een modaal inkomen krijgt netto 3 euro minder. Voor tweemaal modaal is dat 17 euro.

Bereken het zelf
ADP ontwikkelde een rekentool waarmee iedereen zelf kan zien hoeveel hij of zij erop vooruitgaat.

Lees de beste artikelen op het gebied van werk en carrière via onze wekelijkse nieuwsbrief