Volledig scherm
De arbeidsparticipatie van vrouwelijke veertigers blijft steken. © ANP XTRA

Vrouwelijke inhaalslag op arbeidsmarkt stokt

De arbeidsparticipatie van vrouwelijke veertigers blijft steken op een magere 78 procent, constateert het CBS. Een duidelijke oorzaak daarvoor hebben de onderzoekers niet.

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vergeleek de arbeidsdeelname van 45-jarige vrouwen uit verschillende generaties met elkaar. Bijna zes op de tien tussen 1945 en 1949 geboren vrouwen behoorde op 45-jarige leeftijd tot de werkzame beroepsbevolking. Latere generaties doen het stapsgewijs beter maar de vooruitgang stabiliseert bij vrouwen geboren in de jaren 60. Vanaf die generatie stokt het aantal werkende vrouwen op 45-jarige leeftijd rond de 78 procent. Bij de mannen van 45 jaar ligt het aantal al generaties lang op 90 procent.

Laura den Dulk, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit: ,,De stijging van het aantal werkende 45+-vrouwen is een inhaalslag als gevolg van de emancipatie.'' Vrouwen stoppen immers doorgaans niet meer met werken na hun huwelijk of na de geboorte van kinderen. ,,Wellicht is die inhaalslag nu voorbij." Den Dulk wijst erop dat het aandeel vrouwen dat stopt met werken na de geboorte van het eerste kind al jaren rond de 11 procent ligt. De stagnatie kan dan ook een heel andere oorzaak hebben, speculeert ze. ,,De economische crisis is misschien een reden.''

Crisis

Econoom Floris Jansen van het CBS kan evenmin een precieze oorzaak geven. ,,Het is lastig omdat je generaties en tijdperken met elkaar vergelijkt." Ook hij ziet de crisis als mogelijke oorzaak. ,,De laatste generatie vrouwen van 45 jaar bereikte die leeftijd in een moeilijke periode op de arbeidsmarkt. Dit kan de groei hebben beïnvloed."