Studenten: nieuwe basisbeurs moet collegegeld, studiekosten en deel huur dekken

Er moet een basisbeurs voor studenten komen die minimaal het collegegeld, de studiekosten en een tegemoetkoming voor de huurkosten dekt. Ook dient de aanvullende beurs te worden verhoogd en moeten studenten financieel worden gecompenseerd voor het leenstelsel.