Het AZC Ter Apel opende in april een nieuwbouwlocatie.
Volledig scherm
Het AZC Ter Apel opende in april een nieuwbouwlocatie. © ANP

Volgend jaar 5000 nieuwe plekken voor asielzoekers nodig: ‘Opvangcentra zitten vol’

Er zijn komend jaar ongeveer 5000 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig, meldt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA stelt dat de afgelopen weken duidelijk is geworden dat de opvangcentra vol zitten.

Sinds de zomer komen er bovendien meer asielzoekers naar Nederland. Verder verloopt het afhandelen van de asielaanvragen traag door personeelstekorten bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND heeft nog wel twee jaar nodig om de wachttijden in te lopen, verwacht het COA. Volgend jaar en het jaar erop moeten asielzoekers nog langer in azc’s op uitsluitsel wachten dan de bedoeling is.

Het COA vangt op dit moment 26.524 asielzoekers op en wil tien aflopende contracten voor opvanglocaties verlengen, onderhoud uitstellen en weer een beroep doen op vakantieparken. Om de extra capaciteit te realiseren is hulp nodig van gemeenten, schrijven de leden van de Landelijke Regietafel aan de Commissarissen van de Koning. Er wordt gevraagd de Regionale Regietafels opnieuw in te zetten om nieuwe opvangplaatsen te realiseren.

Regietafels

Die regietafels zijn in 2015 en 2016 gebruikt bij het realiseren van de toen benodigde opvangcapaciteit. COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker: ,,Het is belangrijk dat we het capaciteitsvraagstuk als een gezamenlijke opgave aangaan en dat de Regionale Regietafels hierin een rol gaan vervullen.”

Het COA werkt daarbij nauw samen met de partners aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie, waarin de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Welzijn, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Commissarissen van de Koning vertegenwoordigd zijn.

‘Niet te vergelijken’

Verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol grijpt terug op een maatregel uit de tijd van de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016 om op tijd meer onderdak voor asielzoekers te vinden. Ze heeft de commissarissen van de Koning gevraagd gemeenten bij elkaar te roepen om samen af te spreken waar zij terechtkunnen.

Dat werkte destijds heel goed, brengt Broekers in herinnering, al is de situatie nog ‘niet te vergelijken met die van destijds’. De 5000 extra opvangplaatsen moeten ‘evenredig verdeeld’ worden over de provincies, schrijft Broekers aan de Tweede Kamer. Nu vangen plattelandsprovincies als Drenthe nog overmatig veel asielzoekers op.