Wat te doen bij vuurwerkletsel? Dit zijn de tips van het Rode Kruis

Veertig procent van de Nederlanders weet niet hoe ze eerste hulp moeten verlenen bij vuurwerkongevallen, blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Met name de handelingen bij oogletsel zijn niet bekend. Het Rode Kruis heeft daarom wat tips op een rij gezet om daar verandering in te brengen.

De belangrijkste tip bij oogletsel als het oog intact en de pupil in vorm is, is spoelen. ,,Door vuurwerk is er eigenlijk sprake van een chemisch letsel", legt oogarts Tjeerd de Faber in de video uit. ,,Buskruit is net als gootsteenontstopper: het vreet zich door het oog heen. Door snel en juist te handelen, kan ergere schade aan het oog worden voorkomen." Is het oog niet meer intact of is de pupil vervormd, dan is het belangrijk dat er niet op gedrukt wordt. ,,Daar zou je het oog slechter mee kunnen maken". 

Geamputeerd lichaamsdeel
Bij een afgerukt ledemaat, of een deel daarvan, moet volgens het Rode Kruis meteen 112 gebeld worden. Vraag daarnaast aan het slachtoffer om op de wond te drukken als dat kan en zet de telefoon op de luidspreker. Als de kans op een shock aanwezig is, laat de gewonde dan op de grond liggen. Blijf druk uitoefenen op de verwonding tot de hulpdiensten ter plaatse zijn. 

Brandwonden
Koel bij brandwonden de brandplek tien tot twintig minuten met lauw kraanwater en verwijder alleen kleding die niet vastgekleefd zit aan de huid. Als de wond is schoongemaakt, moet deze afgedekt worden met verband. Een lichte (eerstegraads) brandwond kan zelf worden verzorgd, maar het Rode Kruis raadt aan om het noodnummer of de huisarts te bellen bij tweede- en derdegraads brandwonden (blaren en een wit- of zwartgekleurde huid).

BD gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement