Volledig scherm
Minder jongeren deden in 2016 in Boekel een beroep op jeugdzorg © Paul Rapp

Minder Boekelse klanten voor jeugdzorg, langere behandelduur

BOEKEL - In Boekel hebben in 2016 minder jongeren een beroep gedaan op jeugdzorg dan het jaar ervoor. Het gaat om een afname van 29 Boekelse jeugdzorgcliënten. Dat blijkt uit de jaarrapportage Jeugdhulp Maasland, Uden en Meierijstad.

 ,,Ondanks de daling is de behandelduur fors toegenomen", zegt de Boekelse wethouder Henri Willems. ,,Een reden daarvoor is dat het basisteam Jeugd en Gezin jeugdigen langer 'in zorg' heeft door wachtlijsten bij de zorgaanbieders. Dat de instroom van cliënten is afgenomen, betekent niet zonder meer dat ook specialistische hulp afneemt. Trajecten duren tegenwoordig langer en er worden ook duurdere vormen van specialistische hulp ingezet."

Quote

Ondanks de daling is de behandeld­uur fors toegenomen

Henri Willems, wethouder

In tegenstelling tot de buurgemeenten is in Boekel de wachttijd voor jeugdhulp vorig jaar afgenomen. Dat komt volgens de wethouder door een personele uitbreiding van het basisteam Jeugd en Gezin.

Grip houden

Probleem voor Boekel is, maar dat geldt voor alle gemeenten, dat de kosten voor jeugdzorg niet in de hand te houden zijn. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft landelijk afspraken gemaakt voor specialistische hulp. ,,Om nog enige grip te hebben op de kosten overleggen we regelmatig met de huisartsen - de grootste groep verwijzers - om hen te blijven informeren over het regionale aanbod aan deze hulp en de lokale oplossingen voor maatwerk."

Rijksbijdrage

De gemeente Boekel ontving over 2016 van het rijk een bijdrage van ruim 1,8 miljoen voor de uitvoering van de jeugdhulp. De gemeenteraad trok nog eens 170.000 extra uit. Uiteindelijk blijkt dat Boekel 16.000 euro tekort komt.