Volledig scherm
De kosten voor het gebruik van de ondergrondse afvalcontainer stijgen van 1 euro tot 1,20 per zak van 30 liter. © Foto Raphael Drent

Afval wordt volgend jaar een stuk duurder: gemiddeld huishouden betaalt 34 euro meer

GELDERMALSEN - Een gemiddeld huishouden in Rivierenland is volgend jaar 253 euro kwijt aan afval, 34 euro meer dan in 2019. De kosten stijgen daarmee met bijna 15 procent.

De stijging is te verklaren door tegenvallende inkomsten en hoge uitgaven bij afvalinzamelaar Avri. Zo zijn de kosten voor het verwerken van gft-afval gestegen, is de belasting op het verbranden van restafval verhoogd en krijgt Avri een lage prijs voor textiel en papier. 

Het bedrag dat een huishouden in Rivierenland kwijt is aan het afvoeren van zijn afval is opgebouwd uit twee delen: een vast en een variabel deel. De vaste kosten bedragen voor volgend jaar 211 euro per huishouden. De rest van het bedrag, het variabele deel, bestaat uit het aantal aanbiedingen bij de ondergrondse restafvalcontainers. 

Restafval: 1,20 per zak

Avri verwacht dat een gemiddeld gezin daar per jaar 35 keer komt met afval. Dat zou 42 euro aan kosten opleveren. Waar inwoners nu nog een euro betalen voor het storten van 30 liter restafval, is dat in 2020 1,20 euro.

De tarieven moeten nog officieel worden vastgesteld. Dat gebeurt in december door het algemeen bestuur van Avri: wethouders uit de acht gemeenten die binnen Avri samenwerken. 

Goedkoper dan gemiddeld

Avri hecht eraan te benadrukken dat de afvalstoffenheffing in Rivierenland nog altijd onder het landelijk gemiddelde ligt na de stijging.

Quote

Het is een vervelende boodschap: beter scheiden, zelf restafval wegbrengen en toch meer betalen

Joost Reus, Voorzitter Dagelijks Bestuur Avri

Joost Reus, voorzitter van het dagelijks bestuur van Avri, vindt de stijging geen prettige mededeling voor inwoners: ,,Het is een vervelende boodschap: beter scheiden, zelf restafval wegbrengen en toch meer betalen. Veel inwoners scheiden hun afval veel beter nu zij hun restafval naar ondergrondse containers brengen. Deden zij dit niet dan zou de afvalstoffenheffing gemiddeld met 50 euro zijn gestegen. Juist omdat we minder kosten hebben aan restafval en er meer herbruikbare stoffen uit het afval worden gehaald kunnen we de stijging van de afvalstoffenheffing beperken.’’'

Kostendekkend

Reus benadrukt dat de kosten die inwoners betalen bedoeld zijn om de kosten te dekken van alles wat nodig is voor het inzamelen en verwerken van afval. ,,Het mag nooit meer zijn, daar letten wij scherp op. Avri is namelijk geen commerciële onderneming.’’