Het kavel naast Maasdijk 15 in Rossum
Volledig scherm
Het kavel naast Maasdijk 15 in Rossum © Roel van der Aa

Ambtenaar noemde besluit grond wethouder Maasdriel ‘principieel onjuist’ en een ‘lijk in de kast’

KERKDRIEL - Het wordt Kees van Drunen (PvdA/GroenLinks) in de raad van Maasdriel niet makkelijk gemaakt om kritische vragen te stellen in het debat over het integriteitsonderzoek naar CDA-wethouder Peter de Vries. Toch doet hij dat, omdat volgens hem informatie is achtergehouden over een besluit waarin ‘de ratio ontbreekt’.  

Wethouder Peter de Vries kreeg vorig jaar een integriteitsonderzoek aan zijn broek omdat, kort gezegd, een stuk buitendijkse grond naast zijn woning aan de Maasdijk in Rossum buiten de herziening van bestemmingsplan buitengebied is gehouden. Een ongebruikelijke gang van zaken, waar hij op dit moment geen voordeel van heeft, maar in de toekomst mogelijk wel. Hij wil op dat perceel ooit een huis bouwen. 

Onvolledig informeren

Het ging Van Drunen donderdagavond niet om dat punt, maar over het onvolledig informeren van de raad  over het onderzoek naar de kwestie en de daarop volgende toetsing door professor Douwe Jan Elzinga. Van Drunen kreeg donderdagavond het nodige voor de voeten geworpen voordat hij überhaupt zijn vragen kon stellen. 

De coalitiepartijen zaten duidelijk niet te wachten op antwoorden waar Van Drunen nog behoefte aan had. Nog voordat de vragen waren gesteld, liet CDA-raadslid Marinus Robbemondt al weten dat hij het niet eens was met de vasthoudendheid van Van Drunen. Hij noemde het zelfs een heksenjacht. 

,,Het is ontzettend jammer dat dit wéér wordt opgerakeld”, aldus Robbemondt. ,,Van Drunen is alleen maar uit op het ernstig beschadigen van personen. Het is door u, burgemeester, allemaal tot in detail uitgezocht. We hebben het met elkaar uitvoerig besproken. Dit is een regelrechte, onterechte aanval op uw functioneren.”

Nieuwe informatie

Wat Van Drunen dwars zit, is dat er nieuwe informatie was opgedoken terwijl er ogenschijnlijk niets meer aan de gemeenteraad te vertellen was over het integriteitsonderzoek. De raad wist alles wat er te melden viel, had burgemeester Van Kooten in januari nog laten weten. De gemeenteraad was al ‘zo gedetailleerd als mogelijk’ geïnformeerd.  

Niet dus, constateert Van Drunen nu. Want WOB-verzoeken van het Brabants Dagblad en van een vrouw uit Brabant hebben informatie opgeleverd die Van Drunen nog niet kende. Hij legde de door de WOB-procedures openbaar gemaakte documenten naast elkaar en vond details die hij nog nergens had gelezen. Het onvolledig informeren van de raad kan politiek gezien niet door de beugel.

Democratie moet zegevieren

En dus vroeg Van Drunen het college donderdagavond in het vragenhalfuur van de gemeenteraadsvergadering om opheldering. Na CDA probeerde ook coalitiepartij Samen Sterk Maasdriel nog zand in de raderen te strooien door te vragen of het vragenhalfuur wel het juiste moment was voor deze vragen. Dat werd zelfs VVD’er Hans van der Zalm te gortig. Hij sprong voor PvdA/Groenlinks in de bres. ,,Of ik het er nou mee eens ben of niet, we moeten wel de democratie laten zegevieren. En nu het over een precair onderwerp gaat, wordt Van Drunen ineens beperkt.”

Daarna kon Van Drunen eindelijk aan zijn vragen beginnen. Hij noemde het onder meer onjuist dat Rijkswaterstaat planologisch geen bezwaar zou hebben gehad tegen een bestemmingsplanwijziging op de Maasdijk. Hij deed navraag bij Rijkswaterstaat en kreeg te horen dat dit niet klopte. 

Lijk in de kast

Dat ambtenaren op het gemeentehuis een negatief advies hadden gegeven over het verzoek van Peter de Vries om zijn grond niet mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied was al langer bekend. Maar de stellige formulering waarmee dat gebeurde niet.  De betreffende ambtenaar noemde het 'principieel onjuist’ om het perceel buiten het plangebied te laten, zo blijkt uit de nieuwe informatie. Hij waarschuwde ook dat hiermee een ‘lijk in de kast’ gecreëerd zou worden. 

Het college nam het besluit over de grond van De Vries echter toch. Van Drunen vindt het opmerkelijk dat op dat moment de naam van De Vries in de stukken was veranderd in ‘een belanghebbende'. Tot op heden is nog steeds niet duidelijk wie dat heeft gedaan en waarom dat is gebeurd. 

Burgemeester Van Kooten ziet de dingen anders dan Van Drunen, zo bleek donderdagavond. Volgens hem neemt Van Drunen stellingen in die ‘niet juist zijn’. Hij herhaalde nog maar eens dat de uitkomst van het onderzoek is dat wethouder De Vries integer gehandeld heeft. ,,Ik betreur uw verdachtmakingen zeer.” De vraag van Van Drunen of het college begrijpt dat bij mensen naar aanleiding van de kwestie De Vries twijfels opkomen over het juist en eerlijk handelen van de gemeente, kaatste Van Kooten terug. Hij meent dat juist de terugkerende vragen van PvdA/GroenLinks hier debet aan zijn.

Wordt vervolgd in maart en april 

Tot een discussie kwam het donderdagavond verder niet, want daar is het vragenhalfuur niet voor. In maart en april komt de kwestie opnieuw aan de orde in respectievelijk de commissie en de gemeenteraad.