Volledig scherm
© Olaf Smit

Centrum Zaltbommel heeft weer een wijkraad

ZALTBOMMEL - Nadat de Wijkraad Binnenstad een jaar geleden teleurgesteld en boos opstapte, loopt een nieuwe ploeg zich nu warm om de belangen te behartigen.

Met een ronkend betoog liet voorzitter Marjoleine Leeuwis de lokale politiek destijds weten dat haar wijkraad het voor gezien hield. ,,In deze omgeving kunnen we onmogelijk werken",  constateerde ze. Een jaar na dato blikt ze terug op de teleurstellende ervaring. ,,Een dorpsraad of een raad in een andere stadswijk heeft het gemakkelijker, maar hier in het centrum heb je te maken met elf of twaalf belangenclubs. Elke club heeft zijn eigen ding en ze willen allemaal iets over de binnenstad zeggen.” Pogingen tot samenwerking leverden niets op en de communicatie verliep ronduit slecht, herinnert ze zich. Het team voelde zich 'niet serieus genomen' en gooide daarom de handdoek in de ring.

Voortouw

Maar ex-gemeenteraadslid Gerrine Fernhout (VVD) neemt het voortouw voor een nieuwe wijkraad. Ze is ook binnenstadbewoner en Fernhout (44) gaat nu de uitdaging aan om opnieuw een Wijkraad Binnenstad in het leven te roepen. Met Noëlle van Wijgerden en drie leden uit de vroegere ploeg (Roberto Hoeppe, Anton Klijmij en Paul Busker) heeft de kersverse voorzitter inmiddels de eerste vergaderingen achter de rug.

Voor de valkuilen die haar voorgangster nekten, deinst ze niet terug. ,,Ik realiseer me heel goed dat hier groepen met uiteenlopende belangen opereren en dat die belangen soms niet stroken met die van de inwoners", zegt ze. ,,Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn. We gaan nu kijken met wie we kunnen samenwerken. De eerste contacten zijn gelegd. Ook is al afgesproken dat we maandelijks overleg met gemeente en ondernemers hebben.”

Bemiddelen

Fernhout belooft dat in conflictsituaties collectieve belangen van inwoners bij de wijkraad zullen prevaleren boven die van andere partijen, maar geeft tegelijk aan dat ze er als wijkraad 'niet tussen gaan zitten'. ,,In die gevallen proberen we te bemiddelen of verwijzen we naar de gemeente.” Voorlopig zet het vijftal vooral in op communicatie. ,,We willen eerst laten zien dat we er zijn en wat we voor de inwoners van de binnenstad kunnen betekenen.'' Dat gebeurt dan weer middels wijkraadbinnenstadzaltbommel.nl, een Facebook-pagina, huis-aan-huisflyers en regelmatig terugkerende inloopuren.