Volledig scherm
© Pedro Sluiter Foto

Windmolens langs A2 bij Zaltbommel komen er

UPDATEZALTBOMMEL - Het is nu definitief: er komen drie grote windmolens langs de snelweg A2 bij Zaltbommel. 

Het provinciale bestemmingsplan dat de komst van drie windmolens op de strook tussen de snelweg A2 en het spoor Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel  mogelijk maakt, is onherroepelijk. Het bij de Raad van State ingestelde beroep is niet-ontvankelijk verklaard. En daarmee zijn de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen het planologische deel van het plan op. 

Kortste eind

Bezwaren waren er genoeg. Van omwonenden, die vrezen voor overlast. Maar bijvoorbeeld ook van buurgemeente Maasdriel, die de grote turbines niet vindt passen in het Bommelerwaardse landschap. Maar uiteindelijk trokken alle tegenstanders aan het kortste eind, want de provincie oordeelde in juli van dit jaar dat het plan door kan gaan. En tot een behandeling bij de Raad van State, komt het nu dus niet meer. Samen met het bestemmingsplan zijn ook de milieuvergunning en omgevingsvergunning geregeld. Dat betekent overigens niet dat initiatiefnemer Windpark Bommelerwaard-A2 nu meteen aan de slag kan. Er is nog een bouwvergunning van de provincie nodig, plus een vergunning van Waterschap Rivierenland voor  aanleg van een pad naar de windmolens en het ingraven van kabels. De provincie verwacht de aanvragen hiervoor begin 2019. De initiatiefnemer gaf eerder al aan dat de feitelijke bouw waarschijnlijk in 2020 begint. Maar omdat de tijdrovende procedure bij de Raad van State niet doorgaat, zou dat ook iets eerder kunnen zijn. 

Dorpsmolen

Windpark Bommelerwaard-A2 bestaat uit een samenwerkingsverband van vijf lokale agrariërs en de Windunie. Eén van de drie windturbines wordt een zogenaamde dorpsmolen. Dat betekent dat iedereen uit de Bommelerwaard een stukje van die molen kan kopen. Eén zo'n winddeel levert minimaal 20 jaar lang gemiddeld 500 kWh per jaar op (een gemiddeld huishouden verbruikt 3.500 kWh). De stroom van de dorpsmolen wordt bij de investeerders thuis afgeleverd en verrekend met de stroomnota. Mensen die een stukje van de dorpsmolen kopen, kunnen via de app of de computer live de opgewekte energie volgen. De initiatiefnemer belooft een rendement van zes procent.

De uitgifte van  deze winddelen is nog niet begonnen.  De voorinschrijving start in 2019 en de feitelijke verkoop begint zodra de bouw van de molen daadwerkelijk begint. Inwoners van de Bommelerwaard krijgen voorrang. Zijn er daarna nog winddelen over, dan kunnen ook buitenstaanders investeren. De informatievoorziening over de vorderingen van het windmolenplan, draagt de provincie Gelderland binnenkort over aan Windpark Bommelerwaard -A2. Die heeft een eigen website