Volledig scherm
© Thinkstock

Zaltbommel unaniem over extra’s

ZALTBOMMEL - Wat doe je als raadsfractie tijdens een begrotingsvergadering van een gemeente die de financiën prima op orde heeft? Dan probeer je er een extraatje uit te slepen. En dat is precies was donderdagavond in Zaltbommel gebeurde. De negen fracties dienden in totaal vijftien moties en een amendement in. 

Die voorstellen gingen over onderzoeken naar de meest uiteenlopende onderwerpen. Van nieuwbouw voor het dierenasiel (VVD), een openbare wc in de binnenstad(SGP), het vergroenen van schoolpleinen (D66), ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers (Groep Melse en CDA), een fietspad langs de Bergse Maasdijk (SGP) en het aansluiten bij een databank met ideeën om broeikasgassen terug te dringen (PvdA/GroenLinks), tot het verbeteren van de ambulancezorg (SGP), het aanpakken van de parkeerproblematiek bij het NS-station (CDA), een betere markering van fietspaden (SP), het toekennen van huishoudelijk hulp in uren (SP), het samen met Maasdriel opstellen van een strategische visie Bommelerwaard(SGP) en het bouwen van huizen voor alle doelgroepen (ChristenUnie). 

Lekker

En zo probeerde iedereen een graantje mee te pikken van de voorspoed in Zaltbommel. Want dat het lekker loopt, daar is iedereen het wel over eens. Uit de begroting voor 2019  blijkt dat er geen bezuinigingen nodig zijn, de lasten gelijk blijven en er zelfs fors geïnvesteerd kan worden. Over dat laatste hebben burgemeester en wethouders uiteraard zelf ook ideeën. Voorgesteld wordt om structureel zeven ton extra te steken in cameratoezicht, controle van de glastuinbouw, de strijd tegen ondermijning en toezicht op de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook gaat er meer geld naar onderhoud van wegen en naar een spaarpot voor de zorg. Tot slot komt er meer budget voor het dorps- en wijkwerk en voor het aanpassen van de grafrechten. 

Daarnaast stelt het college voor om een kleine drie miljoen euro uit te trekken voor incidentele zaken. Op dat lijstje staan onder andere de verbetering van het carillon van de Gasthuistoren, het vervangen van de wijzerplaatverlichting op de kerktoren van Zuilichem en een nieuwe brandmeldinstallatie voor de Sint-Maartenskerk. Ook staat de vervanging van honderden bomen op de rol en gaat er geld naar duurzaamheid. Verder komt er een reserve om de kosten van (drugs)criminaliteit op te kunnen vangen.

Aardig

De collegeplannen kregen donderdagavond steun van alle raadsleden, die opvallend aardig waren voor elkaar. Twee moties (over tuinman/hulp in huis voor mantelzorgers en over het toekennen van huishoudelijk hulp in uren) gingen vrijwillig van tafel. De rest werd bijna allemaal unaniem aangenomen. Omdat het in eerste instantie om onderzoeken gaat, zal pas op termijn duidelijk worden wat de financiële gevolgen van al deze moties  zijn.