Mark Buijs verlaat Boxtel en wordt burgemeester in Oosterhout, raad verrast door vertrek

update + videoOOSTERHOUT/BOXTEL - Mark Buijs wordt de nieuwe burgemeester van Oosterhout. Hij is door de gemeenteraad aanbevolen als burgemeester. Buijs is momenteel burgemeester van Boxtel.

Begin dit jaar moest Stefan Huisman het veld ruimen als burgemeester van de Oosterhout. Huisman zou handtastelijk zijn geweest richting vrouwen en zou hij bovendien een drankprobleem hebben. Hij werd tijdelijk vervangen door Marcel Fränzel, die vorig jaar ook waarnemend burgemeester was in de gemeente Meierijstad. Nu neemt Buijs het stokje dus over.

Officieel neemt de minister van Binnenlandse Zaken na de aanbeveling van de gemeenteraad een besluit over de nieuwe burgemeester, maar dat is een formaliteit. 

Volledig scherm
Mark Buijs (midden) met de vice voorzitter van de raad in Oosterhout (rechts). © Sjoerd Marcelissen

Proces

Twintig kandidaten solliciteerden voor de burgemeesterspost in Oosterhout: zeventien mannen, drie vrouwen. Er werd de afgelopen maanden gewerkt aan een profiel, samen met inwoners, ondernemers en politiek. ,,We hebben er allemaal op gewacht, een aanbeveling die met hulp van velen tot stand is gekomen“, zegt Walther Hoosemans, voorzitter van de vertrouwenscommissie. ,,Een positief en energiek proces. Na de verkiezingen is de raad aan de slag gegaan met het opstellen van de profielschets. Er zijn straatacties geweest, gezellige momenten op veel verschillende plaatsen in de gemeente. Alle input is omgezet in een kleurrijke profielschets, die heel leuk werd ontvangen in den lande. De profielschets heeft gediend als leidraad voor de selectie. De commissaris van de Koning heeft gesprekken gevoerd met alle kandidaten. Er is een brainstorm geweest met Oosterhoutse inwoners en ondernemers.“ 

Verrassend afscheid

Quote

Het was de man op het juiste moment op de juiste plek. In Boxtel dus.

Anja van den Einden, PvdA/GL

Raadsnestor Anja van den Einden (PvdA/GL) is totaal verrast door het vertrek van Buijs. ,,Het was de man op het juiste moment op de juiste plek. In Boxtel dus. Hij heeft ramen en deuren geopend. Zonder hem hadden we niet gestaan waar we nu staan. Een verlies voor onze gemeente. Je weet dat je als gemeente iemand met zo veel energie en daadkracht geen tientallen jaren in huis kunt houden. Maar dat hij nu al, voordat z’n eerste termijn is verstreken, al gaat, vind ik wel snel. En jammer, want er is hier nog genoeg werk te doen.”

Raadslid, wethouder en burgemeester

Buijs werd in 1999 raadslid in de gemeente Heusden, voor de partij Heusden Één. Hij was ook enige tijd wethouder in die gemeente, op de post Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Volkshuisvesting. Buijs werd op 1 juni 2013 burgemeester van Boxtel. Hij volgde Hans van Brummen op. 

In zijn jaren als burgemeester hield Buijs zich, zoals het zijn functie betaamd, veel bezig met de openbare orde en veiligheid. Eerder deze maand uitte hij nog zijn zorgen in deze krant over drugsoverlast in Boxtel. Halverwege dit jaar liet hij ook al van zich horen in verband met overlast in de horeca. ,,Ik schaam me werkelijk dood als burgemeester van Boxtel over wat hier afgelopen weekeinde is gebeurd”, zei hij in een reactie op een grote vechtpartij op de Markt in juli van dit jaar. 

Hij had ook voldoende aanleiding om criminaliteit stevig aan te pakken. In 2017 werd duidelijk dat de misdaadcijfers in de gemeente Boxtel daalden, voor het eerst in jaren. De gemeente had jarenlang de twijfelachtige eer een van de meest criminele dorpen van Brabant te zijn. Die daling paste goed bij de doelstelling van Buijs: ,,We willen dat Boxtel een fijne, veilige gemeente is om in te wonen. Omdat we hier voor elkaar zorgen.”

Meewerkend Boxtel

Volledig scherm
Mark Buijs © copyright Marc Bolsius

Hij was in Boxtel niet alleen een ‘crimefighter', maar ook de tweede klimaatburgemeester van Nederland. Daarnaast stond hij in Boxtel mede aan de wieg van ‘meewerkend Boxtel’. De koers die de gemeente in sloeg om burgers meer zeggenschap te geven. Een keuze die de laatste tijd aan kritiek onder hevig is. Vooral omdat het idee wordt gewekt dat inwoners meer te zeggen hebben, maar dat de praktijk is dat dit lang niet in alle gevallen wordt waargemaakt. 

Ook de ambtelijke fusie met Sint-Michielsgestel tot MijnGemeenteDichtbij was een van zijn wapenfeiten. Buijs zag dat als een opmaat naar definitieve herindeling met Gestel. Opmerkelijk is dat ook die gemeente op zoek moet naar een nieuwe burgemeester. Jan Pommer gaat immers medio 2019 met pensioen.