Volledig scherm
Vaak is politie-inzet helemaal niet nodig bij een melding van verward gedrag, zegt de politie, het gaat dan bijvoorbeeld om iemand met dementie. Of iemand die dronken is. © ANP XTRA

20 procent van de politietijd gaat naar verwarde mensen

De Nederlandse politie maakt zich grote zorgen over de tijd die ze moet besteden (naar schatting 20 procent van het politiewerk) aan mensen met verward gedrag.

In de meeste gevallen is politie-inzet niet nodig omdat het ‘in veel gevallen om kwetsbare mensen gaat dit hulp nodig hebben’, laat de woordvoerder weten. ,,Als mensen niet weten waar ze terecht kunnen, bellen ze de politie.  Ook als het alleen maar mis gaat vanwege bijvoorbeeld dronkenschap, dementie of zelfs liefdesverdriet. Bij de meeste meldingen die binnenkomen, is geen sprake van gevaarlijke situaties.”

Landelijk is er een groep van zo’n 18.700 psychiatrie-cliënten die de politie meer dan één keer per jaar terugziet. Bij deze groep spelen problemen als schulden, verslaving en huisvesting. 

Samenwerking met zorgpartners en gemeente niet optimaal

Quote

Er is een aanjaag­team en een schakel­team opgericht om tot een sluitende aanpak te komen

woordvoerder politie

De politie vermoedt dat de incidenten met mensen met verward gedrag ernstiger worden, maar kan dat niet met cijfers onderbouwen. ,,In de afgelopen jaren is veel gedaan om deze mensen beter op te vangen en te ondersteunen. Maar het is nog niet genoeg.”

,,Er is een aanjaagteam en een schakelteam opgericht om tot een sluitende aanpak te komen. Problemen voorkomen en vroeg signaleren zijn daarbij kernpunten. Dan kan de politie erbuiten blijven, maar we zien dat het bij ingewikkelde vraagstukken vaak mis gaat in de samenwerking met zorgpartners en gemeente.”

Landelijk meldnummer is er nog steeds niet

Er wordt op het ministerie van Volksgezondheid gewerkt aan een landelijk meldnummer en regionale meldpunten, maar die zijn er nog steeds niet. De politie wil dat er ‘meer zorg in de wijk beschikbaar komt’, maar constateert dat ook dat ‘lang nog niet overal het geval is’. Ze heeft de indruk dat mensen die hulp nodig hebben, niet lang genoeg ‘in zorg zijn’. ,,Partnerorganisaties helpen mensen tot het eind van de crisis (huisvesting, schulden op orde, acute psychische hulp) en laten dan te snel los.”

Volledig scherm
Onno Hoes was kartrekker van de taskforce die een sluitende aanpak moest bedenken rond mensen met verward gedrag en zei recent dat hij zeer teleurgesteld is dat het landelijk meldnummer er nog steeds niet is. © Koen Verheijden

GGZ kan mensen ‘niet eindeloos bij zich houden’

GGZ Nederland ‘kan zich deze opvatting voorstellen’ en zegt dat instellingen voor geestelijke gezondheidszorg een ‘warme’ cliëntoverdracht nastreven. ,,Als een crisisdienst een cliënt overdraagt aan een andere afdeling of instelling, is er een zorgvuldige afweging gemaakt over het vervolg", zegt woordvoerster Mariska Siebring. ,,Dat betekent niet dat je mensen eindeloos bij je kunt houden. Je moet wél zeker weten dat de volgende partij zijn verantwoordelijkheid oppakt.”

Hoe je dat weet, of dat wordt gemonitord en wat er gebeurt als instellingen hun verantwoordelijkheid niet nemen, kon ze niet aangeven. 

Positief is in ieder geval, vindt de politie dat mensen die in de war zijn, minder vaak in de cel belanden. Bijvoorbeeld doordat ze naar speciale beoordelingsruimten gebracht worden, zoals die in Bergen op Zoom en in Breda zijn ingericht.

In 2018 waren er 90.605 meldingen van overlastincidenten waarbij mensen met verward gedrag betrokken waren. 

Volledig scherm
De spoedeisende psychiatrische onderzoeks ruimte, spor, van GGZ WNB in Halsteren. Daar worden mensen die in psychische crisis zijn, beoordeeld door een psychiater en sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Op de foto José van Goch, manager crisisdienst. © Florence Imandt