Volledig scherm
Stock © Maarten van den Hurk

Brabant: sloop van miljoenen meters stal onontkoombaar (video)

DEN BOSCH - Vier tot zes miljoen vierkante meter stal in Brabant zal uiteindelijk gesloopt moeten worden. Het is onmogelijk om voor deze grote ruimte, te vergelijken met 800 tot 1200 voetbalvelden, nieuwe bestemmingen te vinden nu zoveel stallen in de provincie leeg komen te staan.

Dit benadrukt gedeputeerde Erik van Merrienboer bij de presentatie van een nieuw rapport over de leegstand van agrarisch vastgoed in Brabant. Hij spreekt van een enorme opgave maar ook van een sociaal drama op het platteland. Want de waarde van stallen is vaak een soort oudedagsvoorziening voor mensen "Dit grijpt in in de levens van die mensen en dat vind ik een probleem van de hele samenleving."

Studie

De studie borduurt voort op het spraakmakende Alterra-rapport uit 2014. Dat voorspelde dat de leegstand van boerderijen in Nederland die van kantoren zou gaan overtreffen. Het nieuwe rapport brengt de gevolgen voor de agrarische provincie Brabant in kaart. De belangrijkste gegevens heeft de provincie beschikbaar gesteld in een factsheet.

In Brabant staan al 4.500 stallen leeg en daar komen tot aan 2030 nog eens 5.000 stallen bij die gemiddeld nog groter zijn ook. Dat laatste komt omdat nu de (varkens-)stallen uit de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw aan de beurt zijn voor vervanging. In deze periode was de schaalvergroting fors.

Leegstand

Inclusief de huidige leegstand komt het op termijn neer op een totaal van 6,2 miljoen vierkante meter aan leegstaande stallen en schuren. Dat betekent dat één op de vier stallen verdwijnt. Ongeveer de helft van de vrijkomende ruimte zal op een andere manier gebruikt kunnen worden. Het gaat dan deels om de boerderijwoningen en deels om her te gebruiken stallen. Maar voor de resterende miljoenen meters is de sloopkogel uiteindelijk de beste oplossing, aldus Van Merrienboer. Immers alleen dan wordt verloedering en ongewenst hergebruik voorkomen.

Bekijk de kaart met de verwachte leegstand per gemeente 2012-2030

Een videobericht van de provincie Noord-Brabant over de verwachte leegstand van boerderijen in Brabant.