Volledig scherm

Brabantse gemeenten winnen miljoenengeschil over huisvuil

TILBURG/DEN BOSCH/OSS - Brabantse gemeenten en gewesten hoeven geen naheffing te betalen aan afvalverwerker Attero. De claim van Attero is onterecht, heeft een onafhankelijk arbitrage-instituut geoordeeld.

Attero eiste bijna 13 miljoen euro van de Brabantse overheden omdat die van 2011 tot en met 2014 minder restafval aanleverden dan contractueel was vastgelegd. Attero had met de afvalverbandingsinstallatie in Moerdijk afgesproken elk jaar 510.000 ton huisvuil aan te leveren. De gemeenten zamelden echter minder in. Attero beweerde daardoor financiële schade te hebben geleden.

510.000 ton afval
Het arbitrage-instituut oordeelt dat die claim onterecht is. Er is jaarlijks meer dan 510.000 ton brandbaar afval aanwezig geweest en de vuilverbrander heeft al die tijd op volle kracht doorgewerkt. Attero zou het tekort aan Brabants huisvuil hebben aangevuld met ander afval dat in Zuid-Nederland beschikbaar was.

De gemeenten hebben zich altijd verzet tegen de naheffing. Zij stelden dat ze zouden worden gestraft voor goed gedrag, namelijk het steeds beter scheiden van afval. Aterro laat weten nog niet op de zaak en uitspraak te willen reageren,

Teruglezen over wat er zoal gebeurd is tussen de afvalverwerker en de gemeenten? Bekijk onze tijdlijn op bd.nl/attero.