Volledig scherm
Het spoor van de Moerdijkbrug. "Bij de aanleg was iedereen het er over eens dat deze techniek stand zou houden. Dat is dus niet het geval." FOTO wikipedia

De Moerdijkbrug: Hoofdpijndossier en uniek zorgenkind

BREDA - Het spoor op de Moerdijkbrug is een zorgenkindje voor vervoerders en reizigers en een hoofdpijndossier voor NS en ProRail. Nu moet er weer actie worden ondernomen omdat er scheuren in de rails zitten. Gevolg: in 2017 wordt het verkeer over de spoorbrug drie weken stilgelegd, zodat er groot onderhoud kan worden gedaan. Treinreizigers en vervoerders moeten zo lang het duurt een omweg zoeken.

Het is altijd wat met de spoorbrug over het Hollands Diep. Dat roept vragen op.

Waarom is er bijvoorbeeld voor gekozen om de spoorstaven in een experimentele kunststof bedding te leggen?

"Het was een bewezen techniek", zegt woordvoerder Jaap Eikelboom van ProRail. "Met de kennis van nu kun je je afvragen of het een juiste keuze was. Bij de aanleg was iedereen het er over eens dat deze techniek stand zou houden. Dat is dus niet het geval. Overigens heeft deze methode wel degelijk zijn kwaliteit bewezen, want de bedding is zo goed als geruisloos. Dat is belangrijk, want er wonen weliswaar weinig mensen bij de spoorbrug, het geluid draagt ver."

ProRail-topman Pier Eringa zegt dat er gekozen wordt voor een 'oplapbeurt'. Over tien jaar moet er een definitieve oplossing voor de scheurende rails gevonden zijn. Waarom worden de problemen niet meteen weggewerkt?

"Er is op dit moment nog geen techniek voorhanden die aan alle voorwaarden voldoet", zegt Eikelboom. "Met het onderhoud dat we volgend jaar plegen kunnen we zeker tien jaar vooruit. Tegelijkertijd kunnen we dan wachten op technische vernieuwingen."

Zijn we na het groot onderhoud af van stremmingen op de Moerdijkbrug?

Eikelboom: "Met een brug kan altijd iets gebeuren en storingsvrij bestaat niet. Daar moeten we niet te makkelijk over doen, maar ook niet te moeilijk. Alleen proberen we altijd de hinder zo klein mogelijk te houden."

Volgens ProRail heeft elke spoorbrug zijn eigen eigenaardigheden. Niet een is hetzelfde. De enige die een beetje vergelijkbaar is als het gaat om de inbedding van de sporen, is de brug over de Oude Maas bij Dordrecht. Maar die is een stuk korter. Het is juist vanwege zijn lengte dat de Moerdijkbrug 'ontvankelijk' is voor de gebreken die nu de kop op steken'.

Dat elke brug uniek is, betekent ook dat de HSL-brug over het Hollands Diep niet als alternatief kan worden gebruikt. Die oversteek heeft namelijk een ander voedings- en beveiligingssysteem.

Overigens sluit ProRail niet uit dat de HSL-brug in de toekomst toch in beeld komt als de nood aan de man komt. "Deze oplossing wordt wel meegenomen bij het nadenken over een oplossing voor na 2017", meldt ProRail in een intern stuk dat vorige week is verschenen.