Volledig scherm
© Thinkstock

Forumregels

De website van het Brabants Dagblad is een platform voor nieuws én discussie. Lezers hebben de mogelijkheid te reageren op geselecteerde artikelen, commentaren en columns. Scherpe en kritische reacties dragen bij aan het debat. Wel gelden voor deelname enkele spelregels.

Elke reactie wordt vooraf door de redactie beoordeeld. De redactie heeft het recht om zonder verdere toelichting bijdragen te weigeren, te bewerken of in te korten. Reacties mogen maximaal 1.000 lettertekens omvatten, leesbaar en begrijpelijk zijn en inhoudelijk betrekking hebben op het onderwerp van het betreffende artikel. Zogenaamde ‘off-topic’-reacties worden verwijderd. Voor de discussie gelden elementaire fatsoensnormen. Schuttingtaal en scheldwoorden zijn niet toegestaan. Ook ‘digitaal schelden’ door het gebruik van veel hoofdletters, uitroeptekens of andere lettertekens wordt niet getolereerd. Reacties die beledigend of discriminerend zijn, (oncontroleerbare) beschuldigingen, bedreigingen bevatten of oproepen tot haat of geweld worden niet geplaatst. Reacties mogen geen privégegevens van derden bevatten. Reacties die anoniem zijn of onder een valse naam worden ingestuurd, kunnen worden geweigerd. Reacties mogen geen auteursrechten overtreden en geen commerciële boodschappen bevatten. De redactie behoudt zich het recht voor links naar andere websites te verwijderen. De redactie staat open voor kritiek – zowel positief als negatief – op de krant, haar website en op haar redacteuren. Correcties en aanvullingen op artikelen zijn welkom. Inhoudsloze kritiek wordt niet geplaatst. Artikelreacties zijn niet bedoeld om boodschappen aan de redactie te sturen. Zulke boodschappen blijven onbeantwoord en worden verwijderd. Heeft u iets aan de redactie te melden, doet u dat dan via deze pagina. De redactie van het Brabants Dagblad behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken van bovenstaande regels af te wijken en reacties te plaatsen, te weigeren of te verwijderen. Over plaatsing of niet-plaatsing van reacties voert de redactie geen discussies. Het IP-adres vanwaar wordt gereageerd wordt altijd vastgelegd. Reacties, of citaten daaruit, mogen worden gebruikt op alle publicaties van de Persgroep Nederland (websites, krant, sociale media, enz.)