Volledig scherm
Natuurgedeputeerde Johan van den Hout. © copyright Marc Bolsius

Hield provincie rapport achter tijdens boerendebat? 'Ik ben verbijsterd'

DEN BOSCH - Hield het provinciebestuur vorig jaar belangrijke informatie achter toen in juli ingrijpende besluiten werden genomen over de Brabantse veehouderij? Een aantal oppositiepartijen vindt van wel en is verbijsterd.

Het gaat om een rapport over de uitstoot van stikstof door de Brabantse industrie. Die is niet goed in beeld, blijkt uit de rapportage van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht, een overlegorgaan waarvan de provincie voorzitter is.

In het rapport staat dat het mogelijk is dat veel industriële bedrijven werken zonder vergunning voor uitstoot van stikstof. Uit een steekproef bleek dat 6 van 21 bezochte bedrijven geen vergunning volgens de Natuurbeschermingswet had, terwijl ze daar wel over hadden moeten beschikken.

Bijdrage stikstofuitstoot

De mate waarin de industrie in Brabant bijdraagt aan het vervuilen van de natuur is mede daardoor niet duidelijk. De bijdrage van de industrie aan de totale stikstofuitstoot wordt geschat tussen de 3 en 11 procent, blijkt uit het rapport. Die van de landbouw zou veruit het grootst zijn: 48 procent.

Maar terwijl de Brabantse veehouderij vorige zomer door Provinciale Staten flink de broekriem kreeg aangetrokken - een pijnlijk maatregelenpakket moest de stikstofuitstoot van de veeboeren flink omlaag brengen - werd het rapport over de Brabantse industrie niet openbaar gemaakt. Dat gebeurde pas afgelopen november, toen gedeputeerde Johan van den Hout er een memo over rondstuurde.

GroenLinks-Statenlid Hagar Roijackers stelde Gedeputeerde Staten toen schriftelijke vragen, vanwege het door Van den Hout 'onder de pet' houden van resultaten. De gedeputeerde stelde toen dat er in juli besluiten werden genomen over de veehouderij en niet over de industrie.

Natuurbeschermingswet

In het betwiste rapport staat kortweg dat de stikstofuitstoot door de Brabantse industrie niet goed in beeld is. Uit een steekproef bleek dat 6 van 21 bezochte bedrijven geen vergunning volgens de Natuurbeschermingswet had, terwijl ze daar wel over hadden moeten beschikken.

Van den Hout kende het rapport  vorig voorjaar al, maar bracht het niet in de openbaarheid - dat deed hij in november pas. Intussen legde de provincie de Brabantse veehouders in de zomer strenge nieuwe wetgeving op, juist om de uitstoot van stikstof te beperken.

Geen relatie

Maar volgens Van den Hout hebben het industrierapport en het veehouderijbesluit niet met elkaar te maken. Het betwiste rapport was volgens de gedeputeerde puur bedoeld om de situatie in de industriële sector in beeld te brengen.

De besluiten over de veehouderij waren een gevolg van een stikstofconvenant dat al veel eerder was afgesloten met de boerensector en natuurorganisaties, stelt de SP-bestuurder. Maar, zegt hij: ,,Ook de industrie spreken we aan op haar rol, ondanks het feit dat haar bijdrage aan de stikstofdepositie verhoudingsgewijs erg klein is."

Nieuwe Oogst verkoopt volgens Van den Hout bovendien 'kletskoek' door te stellen dat het stikstofrapport voor diepe verdeeldheid zorgt in de Brabantse Provinciale Staten. Hij wijst op het feit dat er afgelopen november in de Staten geen haan kraaide naar het memo dat hij rondstuurde over het rapport. 'Ook ChristenUnie-SGP en CDA', stelt Van den Hout, wijzend naar twee partijen die in het Nieuwe Oogst-artikel scherpe kritiek uiten.

Hermen Vreugdenhil, een ander oppositie-Statenlid (ChristenUnie-SGP), is 'verbijsterd' over het feit dat 'deze cruciale informatie tijdens het debat achtergehouden is'. ,,Wij kunnen ons politieke werk alleen zorgvuldig doen als we alle relevante informatie ontvangen. Het achterhouden van belangrijke informatie op zo’n cruciaal dossier kunnen wij niet tolereren. Wij zullen met de andere fracties in overleg gaan welke conclusies we hieraan moeten verbinden."

Een woordvoerder van het provinciebestuur liet weten later op de dag met een reactie te komen.

BD gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement