Intensief journalistiek onderzoek naar ondermijning: Brabant tussen de bovenwereld en onderwereld

Het logo zou een pil of een cannabisblad kunnen zijn. En zoals tegenwoordig gebruikelijk, zou je alle activiteiten kunnen samenbrengen op een campus. Drugscampus Brabant. Het zou een imposant gezicht zijn. Grote productieloodsen, een af- en aanrijden van trucks en de voorzitter van de ondernemersvereniging zou trots vertellen hoeveel nationaliteiten er aan het werk waren. En dat het palet aan producten uiteenliep van wiet tot xtc en cocaïne. Bestemd voor all over the world.