Foto ter illustratie.
Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Getty Images/iStockphoto

Kamervragen over schrappen bedden in
zware jeugdzorg

DEN BOSCH/DEN HAAG - Of minister De Jonge eens wil gaan praten met de jeugdwethouders van zestien gemeenten in Noordoost-Brabant over hun besluit bedden te schrappen in de zware jeugdzorg zonder dat er alternatieve opvang is geregeld. En meteen ook maar met de geschrokken zorgaanbieders.

Het besluit van de wethouders jeugd in zestien samenwerkende gemeenten in Noordoost-Brabant om bedden voor jongeren met zware problemen te schrappen zonder dat er voldoende alternatieve opvang is, heeft vandaag geleid tot vragen in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van berichtgeving in het Brabants Dagblad van vrijdag stelde Attje Kuiken van de Kamerfractie van de PvdA zeven vragen aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Jongeren komen op straat te staan

Kuiken vraagt de minister ondermeer of hij de vrees deelt van jeugdzorgaanbieders in de regio dat dit zal leiden tot een gebrek aan continuïteit van zorg voor jeugdigen. Herlaarhof (centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie), Oosterpoort (Oss, Den Bosch), Amarant (onder meer Oss), GGZ Oost Brabant, Buro 3O (Rosmalen) en Koraal (waartoe De La Salle in Boxtel behoort) hebben in een brief aan het gemeentelijk samenwerkingsverband de vrees uitgesproken dat jongeren die zware zorg nodig hebben op deze manier op straat komen te staan. 

Zij vragen de betrokken gemeenteraden het tij te keren. Want bedden schrappen terwijl er geen alternatieve opvang is, zoals zorg thuis met intensieve ambulante begeleiding, en - bij grotere problemen - opvang in een gezinshuis, is ‘volslagen onverantwoord’ vinden de zorgaanbieders.

Zorgwethouders willen bezuinigen 

De zorgwethouders namen hun besluit omdat zij vanaf komend jaar structureel tien miljoen willen bezuinigen op de jeugdzorg. Zij doen dat op de zware, dus duurdere zorg, ook vanwege de huidige opvatting dat jongeren niet beter af zijn met opname in een instelling. 

De instellingen delen de visie dat het in sommige gevallen beter is jongeren in de eigen omgeving te behandelen of in een gezinshuis te plaatsen. Maar zij vinden dat de afbouw van de bedden niet kan voordat die laatste mogelijkheden daadwerkelijk geregeld zijn.

En wat gaat de minister doen?

Kuiken vraagt de minister hoeveel plekken in de zware jeugdzorg in Noordoost-Brabant dreigen te verdwijnen. En of de opbouw van de alternatieven daarmee gelijke tred houdt. En zo niet, wat de minister dan gaat doen om de zorg te garanderen. 

In een brief van de Bossche PvdA-fractie aan het eigen college van B. en W., sprak Pieter Paul Slikker zijn zorg al uit. Dat 125 jeugdigen door de wethouders op deze manier op het bordje van de zorgaanbieders worden geschoven. Die laatste vrezen dat het er nog meer zullen zijn, zeker het dubbele aantal.

Overhaaste beslissingen

Kuiken vraagt de minister met de getroffen jeugdzorgaanbieders en betrokken wethouders in gesprek te gaan. En ze wil weten of De Jonge erkent dat de tekorten in de jeugdzorg er toe leiden dat gemeenten ‘dit soort overhaaste beslissingen’ nemen. Den Bosch, centrumgemeente van het samenwerkingsverband, heeft een structureel tekort van 4,5 miljoen, dat is veertien procent op een budget van 32 miljoen. 

  1. Brabants nieuws van maandag | Meesjes sterven massaal, zorgen om overdracht coronavirus van nerts op mens
    PREMIUM

    Brabants nieuws van maandag | Meesjes sterven massaal, zorgen om overdracht coronavi­rus van nerts op mens

    Landbouwminister Carola Schouten meldde vandaag dat waarschijnlijk een tweede dier-op-mensbesmetting met het coronavirus heeft plaatsgevonden op een van de nertsenbedrijven in de Peel. En wat is er toch aan de hand met de koolmees en de pimpelmees? Liefst 33 procent van de jonkies sterft. Lees dit en meer belangrijk en opvallend Brabants nieuws van maandag terug in het overzicht.