Volledig scherm
Basisschool De Wegwijzer in Lepelstraat. © Franka van der Rijt

Ouders in actie om weggestuurde verliefde juf op school te houden

Op basisschool De Wegwijzer in het Noord-Brabantse dorp Lepelstraat is grote onrust ontstaan door het besluit van schoolbestuur en schooldirectie om per direct een leerkracht over te plaatsen naar een andere school van scholengemeenschap Lowys Porquinstichting. Reden: een liefdesrelatie tussen de leerkracht en een (gescheiden) ouder van een van de kinderen uit haar klas.

Quote

We zijn allemaal geschrok­ken over wat er op ons kleine schooltje heeft afgespeeld

Ouders van de medezeggenschapsraad (MR), het Ouderpanel en een aantal bezorgde ouders van groep 5-6, waaraan de juf lesgaf, zijn daarop een actie gestart om de leerkracht op De Wegwijzer te houden. 'We zijn allemaal geschrokken over wat er zich op ons kleine schooltje heeft afgespeeld. Het besluit (...) om per direct afscheid te nemen van de juf is ons inziens een verkeerd besluit', staat in de brief van het actiecomité waarin ouders opgeroepen worden om met hun handtekening de protestactie massaal te ondersteunen. 

Het comité schrijft dat er vorige week vrijdag (aan de vooravond van de meivakantie) nog overleg heeft plaatsgevonden, maar 'dat de stem van de ouders en het team absoluut niet zijn meegenomen in verdere besluitvorming'. De petitie zou inmiddels door de overgrote meerderheid van de ouders getekend zijn. De woordvoerder van het comité wil niet in de media reageren. ,,Wij willen de leerkracht en de school niet beschadigen.''

De voorzitter Stéphane Cépèro van het College van Bestuur van Lowys Porquin weigert eveneens elk commentaar. ,,Het bestuur doet nooit mededelingen over zaken rond personen.'' 

Poll

Het schoolbestuur heeft de leerkracht terecht overgeplaatst

  • Eens (8%)
  • Oneens (92%)
49387 stemmen

Zorgen

Quote

Het is en blijft onze taak om deze risico's te beheersen, te elimineren, maar zeker te voorkomen

Schooldirecteur Hans Verbiest

Directeur Hans Verbiest van De Wegwijzer heeft afgelopen week in een brief aan de ouders zijn zorgen geuit 'over de situatie die dreigt te ontstaan' omtrent het vertrek van de leerkracht'. De beslissing om de leerkracht over de plaatsen vloeit volgens Verbiest voort uit de 'mogelijke risico's op diverse gebieden' door de relatie tussen de juf en een van de ouders. 

,,Het is en blijft onze taak om deze risico's te beheersen, te elimineren, maar zeker te voorkomen.'' Wat die risico's precies zijn, legt de directeur niet uit in zijn brief. Hij meldt wel dat bestuur en directie achter hun besluit blijven staan. 

Lariekoek

Eén van de verontruste ouders betitelt de brief van Verbiest als 'lariekoek'. ,,Ouders en dorpsgenoten twijfelen op geen enkele manier aan de integriteit van de leerkracht. Zij heeft haar relatie zelf bekendgemaakt omdat ze open en eerlijk wil zijn. Iedereen gunt haar het geluk.'' De schooldirectie meet bovendien met twee maten, is het verwijt van ouders. ,,Enkele jaren geleden had een van de docenten haar eigen kinderen in de klas. Dat mocht wel van Verbiest.''

Uit een poll op de website van BN DeStem, de lokale krant die gisteren het nieuws rond de liefdesaffaire op de basisschool naar buiten bracht, wordt duidelijk dat lezers het massaal voor de leerkracht opnemen. Maar liefst 93% geeft aan dat een schoolbestuur niets te vertellen heeft over het liefdesleven van een leerkracht.

De leerkracht zelf laat weten buiten de publiciteit te willen blijven. Volgens ouders is zij zwaar aangeslagen door alle commotie.