Volledig scherm
© ANP

Provincie geeft groen licht voor mestfabrieken

DEN BOSCH – Het provinciebestuur wil de hoeveelheid mest die in Noord-Brabant bewerkt mag worden loslaten, meldt gedeputeerde Anne-Marie Spierings vrijdag. Dat betekent dat er extra mestfabrieken op bedrijventerreinen gebouwd mogen worden waar ook mest van buiten de provincie bewerkt mag worden. Burgers reageren geschokt: 'We worden de mestput van Nederland'. 

Als het aan Spierings (Agrarische ontwikkeling) ligt gaat de rem gaat van de mestbewerking. Daarmee krijgen nieuwe toetreders de kans om op bedrijventerreinen mestfabrieken te bouwen waar mest bewerkt kan worden. Spierings: „Voorheen keken we naar de vergunde capaciteit. Daaruit bleek dat er binnen de provincie voldoende capaciteit was om het mestoverschot te verwerken. De praktijk wijst echter uit dat dit niet klopt. Er is meer vergund dan er bewerkt kan worden. Dat komt omdat er initiatieven met vergunning niet zijn doorgegaan of dat installaties niet op volle kracht kunnen draaien vanwege technische problemen.” Dat en het feit dat mest volgens Spierings geen afval is, maar een waardevolle grondstof, rechtvaardigt het plan om extra bewerkingscapaciteit te realiseren. 

Cyril Hoevenaars van Milieuwerkgroep Kempenland heeft grote zorgen over het plan van Spierings.  „Het loslaten van de hoeveelheid mest die bewerkt mag worden betekent dat ook partijen buiten de provincie hun vracht naar Brabant rijden. Dat betekent behalve meer mest ook meer vrachtwagens op het Brabantse wegennet. Dat kan niet de bedoeling zijn." Hoevenaars krijgt bijval van Maria Berkers van Stop de Stank. „Het wordt tijd dat de Rijksoverheid ingrijpt. De provincie probeert het mestprobleem aan te plakken, maar is eigenlijk met handen en voeten gebonden aan regels uit Den Haag. 

Spierings wil niet wachten op de Wet Veedichte Gebieden die demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam onlangs nog de Tweede Kamer in slingerde. „De inhoud van de wet is nog ongewis en de wet moet nog een heel traject afleggen. Dat duurt simpelweg te lang. Vandaar dat we de Brabantse Verordening ruimte willen aanpassen. Als de wet er is en daaruit blijkt dat we dingen moeten aanpassen, doen we dat.” 

Tot het zoveel is mag een boer wat Spierings betreft de mest van zijn bedrijf op het eigen erf bewerken of laten bewerken op een bedrijventerrein. Bewerking voor derden is niet toegestaan in het landelijk gebied, afgezien van kleinschalige vergisting van mest door melkveehouders of als de mest via pijpleidingen vanaf verschillende plekken wordt samengebracht. „Bestaande vergunningen van bijvoorbeeld loonwerkers die al mest bewerken, worden gerespecteerd. Maar er mogen geen nieuwe initiatieven in het buitengebied bijkomen. 

Iets waar ze bij de landbouworganisatie ZLTO moeite mee hebben. „Naast ruimte op industrieterreinen en op bedrijfsniveau moet het mogelijk zijn mest te verwerken via de bestaande infrastructuur, zoals bij loonwerkers. De logistiek bij loonwerkers is goed. En je ziet dat het vaak lokaal gedragen initiatieven zijn. Waarom geef je hen niet wat ruimere mogelijkheden zodat ze ook innovatieve ideeën in praktijk kunnen testen en daarmee de druk(te) wegneemt bij andere initiatieven?”, vraagt een woordvoerder zich af.

Meer mest in de provincie, betekent volgens Spierings niet dat er ook meer dieren mogen zijn. Sterker nog, in zes gebieden in in Midden- en Oost-Brabant mag niet meer vee komen. In deze 'stalderingsgebieden' moeten meer stallen verdwijnen dan er bij komen. . Hierbinnen moet een oude stal verwijderd en de nieuwe stal gebouwd worden. In een nieuwe stal passen minder dieren dan in een oude is de redenatie. Zo slinkt de veestapel heel geleidelijk. Spierings is van mening dat op deze manier de overlast van veehouderijen op mens en natuur verminderd wordt. Bovendien voorkomt het volgens haar ook leegstand, wat weer helpt in de strijd tegen criminaliteit. 

Om boeren te helpen hun bedrijf te verduurzamen of om het roer helemaal om te gooien, wordt er door de provincie een fonds opgezet. Dat gebeurt samen met de sector, meldt Spierings. Boeren die hun stallen willen slopen, asbestdaken willen saneren of een andere bestemming voor hun locatie zoeken, kunnen als het aan de provinciebestuur terecht bij een servicepunt. 

Spierings wil de wijzing van de Verordening ruimte voor de zomer voorleggen aan Provinciale Staten.