Volledig scherm
© Thinkstock

Provincie: Stop op mestfabrieken

BRABANT - De provincie werkt voorlopig niet mee aan het opzetten van nieuwe mestverwerkingsinitiatieven. Er is voldoende capaciteit en op deze manier kan een dialoog voor de toekomst opgestart worden.

Verdeeldheid

Partijen reageren verdeeld. Ondernemers met plannen om een nieuwe mestverwerkingsinstallatie te bouwen, kunnen deze nog even in de la laten liggen. De provincie verleent voorlopig geen medewerking aan de realisatie van nieuwe initiatieven.

Reden voor het stopzetten van de uitbreiding van de mestverwerkingsinitiatieven is volgens gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische Ontwikkeling) dat er op dit moment voldoende capaciteit is om de poep en pies van het vee te verwerken.

Voorlopig dan. Het besluit geeft de provincie de tijd om te werken aan een lange termijnoplossing voor de mestproblematiek. "We willen sturen op duurzame verwerking en verwaarding van mest. De belangrijkste onderwerpen daarbij zijn het sluiten van kringlopen op Noordwest-Europese schaal, schone en veilige mestverwerking en de omvang van de veestapel in delen van Noord-Brabant."

Dialoog
Om een en ander tot een succes te maken, worden alle betrokken partijen uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de dialoog die wordt opgestart. Dit zijn onder andere vertegenwoordigers van boeren, milieuorganisaties, burgercomités, gezondheidsinstanties, gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en Provinciale Staten. Met een aantal van hen zijn al verkennende gesprekken gevoerd. Een van die partijen is de ZLTO. Voorzitter Hans Huijbers vindt de aanpak een goed vertrekpunt. "Maar de inzet van de dialoog moet breed zijn en niet verengen tot tellen van 'Brabantse staarten'."

Bewonersvereniging Stop de Stank in Deurne is sceptisch over het voornemen van de provincie. "Het is wat ons betreft de omgekeerde volgorde. Wij vinden: eerst een stop op dieren, dan kijken wat er voor ellende overblijft en vervolgens verder praten om naar een oplossing te werken de juiste weg", zo vindt Maria Berkers.

Zeven concrete en lopende initiatieven, waaronder Mineralen Afzet Coöperatie Elsendorp (Mace) in Landhorst worden onder voorwaarden nog wel in behandeling genomen. Ook kunnen tien bestaande lokaties uitbreiden. Dat betekent dat de provincie aan 43 plannen vooralsnog geen medewerking verleent. De uitbreiding van de mestverwerking op het eigen boerenerf blijft wel mogelijk.