Volledig scherm
© Thinkstock

Vlaamse en Nederlandse Onzevader vanaf eind november gelijk

DEN BOSCH - De tekst van het Vlaams en Nederlands katholieke Onzevader is vanaf 27 november gelijk. "De verandering zal nog niet eenvoudig zijn," vreest pastor Ton Willemsen.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft besloten dat de nieuwe vertaling van het Gebed des Heren komende advent wordt ingevoerd. Dat gebeurt gelijktijdig in Nederland en Vlaanderen.

Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied. Een gezamenlijke commissie zorgde daarvoor. Alle betrokkenen, de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties en de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hebben hun goedkeuring verleend aan de wijziging.

Daphne van Roosendaal, woordvoerster van het bisdom in Breda, denkt dat de introductie van de nieuwe tekst vrij gemakkelijk zal gaan. Ook omdat voor de Nederlanders minder verandert dan voor de Belgen. Pastor Ton Willemsen van de H. Mariaparochie uit Etten-Leur denkt daar anders over. „Dit gebed is zó ingeburgerd dat verandering nog niet eenvoudig is. Van de andere kant: over veertig jaar zal niemand zich deze huidige versie waarschijnlijk nog herinneren.”

Een voordeel van deze herziene versie is volgens Willemsen dat die wat toe lijkt te groeien naar het oecumenische Onzevader. Dat gebruikt hij in gemengde diensten zo vaak dat hij niet verwacht nu zelf veel moeite te hebben met de nieuwe katholieke uitvoering. En als parochianen zich vergissen? „Nou, ik denk dat allebei de versies boven heel goed zullen aankomen. Het gaat om minimale aanpassingen waarvan je je kunt afvragen wat de noodzaak is. Maar de bisschoppen vragen het, dus we zullen het invoeren.”

De nieuwe versie van het Onzevader ziet er als volgt uit

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.