Volledig scherm
In de Uitvindfabriek komen kinderen al langer spelenderwijs in aanraking met techniek. © De Uitvindfabriek

Basisscholen in Breda gaan techniekles geven

BREDA - Basisscholen in Breda gaan leerlingen in de klas techniekonderwijs aanbieden. Momenteel komen kinderen hiermee pas op het voortgezet onderwijs in aanraking. Door het vuurtje vroeger aan te wakkeren, hoopt het Bredase onderwijsveld dat leerlingen sneller kiezen voor een opleiding in de techniek.

De ontwikkeling van een zogenoemd Junior Techniek College is een van de plannen in de nieuwe Strategische Onderwijsagenda Breda. Daarin staat beschreven op welke punten het onderwijs in Breda zich de komende vier jaar op wil focussen. Techniek is een belangrijke pijler, omdat die sector de komende jaren schreeuwt om meer personeel.

,,Het zou goed zijn om niet pas op de middelbare school techniek aan te bieden", zegt Marianne de Bie, wethouder Onderwijs. ,,Daarom gaan we kijken: wat kan een kind al op het basisonderwijs met techniek doen, zodat hij niet te laat ermee begint?”

De Uitvindfabriek als voorbeeld

Een concreet plan ligt er nog niet. ,,We kijken hoe we programma's van techniekonderwijs kunnen doortrekken van primair naar voortgezet onderwijs.” Een mooi voorbeeld is volgens De Bie de Uitvindfabriek, die huist in De Faam. ,,Daar bedachten basisschoolleerlingen samen met het vmbo een popcornmachine. Leuk, want zo'n machine spreekt tot de verbeelding. Vervolgens werd dat idee weer doorontwikkeld door mbo-leerlingen.”

Een Uitvindfabriek in de klas dus? ,,Het zou inderdaad mooi zijn als dat model meer geïntegreerd raakt in het onderwijs. En dat ook bedrijven daarbij aanhaken.”

Quote

We kijken hoe we techniek­pro­gram­ma's kunnen doortrek­ken van primair naar voortgezet onderwijs

Marianne de Bie, wethouder Onderwijs

Junior Techniek College is de naam van het programma. ,,Het is dus niet de bedoeling dat we een heel nieuw schoolgebouw uit de grond stampen", verduidelijkt De Bie. ,,Maar het kan wel zijn dat scholen lokalen nodig hebben die geschikt zijn voor techniekonderwijs. Daar gaan we naar kijken.” De wethouder wijst hiervoor onder meer op de extra gelden voor techniekonderwijs die vanuit Den Haag beschikbaar worden gesteld.

Mbo-leerweg op vmbo

Naast een betere verbinding tussen basis- en voortgezet onderwijs, moeten ook het vmbo en mbo nauwer gaan samenwerken om techniekonderwijs beter aan te bieden. Leerwegen van het mbo moeten in Breda al aangeboden worden, zo is het plan. Daarnaast moeten mavo-, vmbo- en havo-leerlingen een praktijkgericht onderdeel kunnen invullen met techniekonderwijs.

Wanneer de plannen gerealiseerd worden, is nog niet duidelijk. De gemeenteraad van Breda moet de Strategische Onderwijsagenda eerst nog goedkeuren voordat het onderwijsveld er daadwerkelijk mee aan de slag kan.