Volledig scherm
Een impressie van hoe het appartementencomplex er had moeten uitzien. Uit: voorontwerp Ruyterhof Rijsbergen, bron: Oomen architecten © Oomen architecten

Bouw Ruyterhof in Rijsbergen voorlopig van de baan

RIJSBERGEN - De bouw van de Ruyterhof, een complex met dertien luxe appartementen aan de Hogestraat in Rijsbergen, is voorlopig van de baan. Dat bleek dinsdagavond tijdens de politieke Rondevergadering.

Voor aanvang van de vergadering had zich een inspreekster gemeld.Met achter zich een publieke tribune die tot de laatste stoel was gevuld met omwonenden, kondigde zij aan in te spreken namens een groot aantal van hen.

Massief bouwblok

De buurt was, zo bleek uit haar betoog, nogal geschrokken van de grootte van het geplande appartementencomplex. Met een nokhoogte van 14,5 meter en een bouwmassa van zo’n 6000 kubieke meter, wordt het een massief bouwblok dat ver boven de panden in de omgeving uitsteekt. Het is zelfs drie keer hoger dan de omliggende bebouwing.

En dat is niet alles. Om de bewoners van de dertien appartementen de kans te bieden hun auto bij huis te parkeren, is ook een behoorlijke lap asfalt ingetekend.

Structuurvisie

Het complex past, daar wees de inspreekster fijntjes op, op geen enkele manier binnen de bebouwingswensen die de gemeente Zundert zelf vastlegde in nota’s als de Structuurvisie Rijsbergen 2020 en de gemeentelijke welstandsnota.

Daarin worden bijvoorbeeld aanbevelingen gedaan om bij inbreidingslocaties voldoende lucht en ruimte over te houden. Dat nieuwbouw bovendien moet aansluiten op de cultuur-historische lintbebouwing van Rijsbergen. En dat Rijsbergen zijn kleinschalige en gevarieerde karakter dient te behouden.

In de Woonvisie 2.0 van de gemeente Zundert staan, zo ontdekte de buurt, nog zes nieuwe grondgebonden woningen gepland op de plek van De Ruyterhof. ,,Ons is niet duidelijk waarom die plotseling zijn vervangen door dertien luxe appartementen met een verharde binnentuin”, aldus de inspreekster.

Weerstand

Wethouder Patrick Kok bleek ontvankelijk voor deze en nog andere argumenten. Sterker, toen hem was gebleken dat er tegen het bouwplan weerstand bestond en er maar liefst 26 schriftelijke bezwaren tegen waren ingediend, had hij contact opgenomen met de ontwikkelaar: Somnium Real Estate uit Rijsbergen.

Mede op basis van dat gesprek is toen besloten dat het plan in de huidige vorm niet doorgaat. De hele procedure wordt opnieuw opgestart. Waarbij nadrukkelijk contact wordt gezocht met omwonenden en andere belanghebbenden om samen te kijken wat het beste kan worden gebouwd op de beoogde plek.

Kok had dat al in een brief aan de bezwaarmakers laten weten. De buurt, zo bleek gisteren, is verheugd over die gang van zaken. De inspraak was dan ook vooral bedoeld om nog eens duidelijk te laten blijken dat het bouwplan zoals het er nu ligt echt iets is waar omwonenden behoorlijk veel moeite mee hebben en houden.