Volledig scherm
Een mobiel stembureau in een Bredaas verzorgingshuis. © ron magielse / pix4profs

Burgemeester Breda spreekt hartig woordje met post na gedoe met stempassen

BREDA - Er is in Breda dit jaar vaker geklaagd over de bezorging van stempassen en kandidatenlijsten dan normaal. 

Quote

Het telproces is verder op normale wijze voortgezet.

Paul Depla, Burgemeester Breda

Daarom heeft burgemeester Paul Depla een ‘indringend gesprek’ gehad met de postbezorgers over hun werk vlak voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschap.

Dat staat in een brief die Depla heeft gestuurd naar de gemeenteraad. Het probleem was dat een opvallend grote groep kiezers de benodigde papieren niet op tijd in huis had. Het ‘indringende gesprek’ moet voorkomen dat dit niet nog eens gebeurt.

Binnengeslopen

Quote

De voorberei­din­gen hebben een groot beslag gelegd op de organisa­tie.

Paul Depla, Burgemeester Breda

Bij het stemmen tellen is verder betrekkelijk weinig gebeurd. Het enige dat de burgemeester is opgevallen is dat een aantal jongeren een stembureau was binnengeslopen terwijl daar de stemmen werden geteld. De politie is op het groepje afgestuurd en heeft ze uit het gebouw gezet. ,,Het telproces is verder op normale wijze voortgezet’’, aldus Depla.

Wat betreft de toegankelijkheid van de stembureaus, vijf van de 92 hadden te smalle deuropeningen. De helft voldeed verder aan de verwachtingen, terwijl de rest na wat ‘kleine aanpassingen’ alsnog aan de eisen voldeed.

Extra controle

Dit jaar is ook geëxperimenteerd met een nieuwe manier van stemmen tellen. Het komt er op neer dat de uitslagen in sporthal De Scharen nog eens extra gecontroleerd worden, zodat fouten die in stembureaus eerder worden opgepikt. Het was blijkbaar geen onverdeeld genoegen: ,,De voorbereidingen hebben een groot beslag gelegd op de organisatie en bleek meer inspanningen te vergen dan vooraf gedacht.’’