Volledig scherm
schets toekomst assortimentstuin © Croonenburo5

Inwoners Zundert bedenken zelf inrichting assortimentstuin

ZUNDERT - Hoe wordt de voormalige assortimentstuin in Klein-Zundert een plek waar iedereen blij mee is? Die vraag mogen de inwoners van (Klein)Zundert zelf beantwoorden.

Het was even wennen voor de politieke partijen. Dinsdagavond tijdens de Rondevergadering bogen zij zich over een plan om bij de herinrichting van de voormalige assortimentstuin de participatie op een heel nieuwe manier aan te pakken.

Brainstormen

Voorgesteld werd om niet, zoals gebruikelijk, de gemeenteraad de kaders vast te laten stellen waarbinnen de inrichting moet worden vormgegeven. Nee, het zijn de inwoners zelf die de koppen bij elkaar steken en samen brainstormen over de toekomst.

Zonder inmenging van de politiek komen zij wellicht op onverwacht goede ideeën die duidelijk wat toevoegen aan het perceel op de grens van Zundert en Klein-Zundert.

Spannend

Het is een proces van participatie dat: ,,Verdraaid spannend is”, meldde wethouder Patrick Kok (VVD/Ruimtelijke Ordening). Maar tevens een werkwijze waarmee wordt voorkomen dat bepaalde functies vooraf al worden uitgesloten. Hij legde een verband met het project Vitaal Buitengebied. Waar inwoners ook, in dit geval zonder al te veel provinciale restricties, zelf met ideeën kunnen komen.

Uiteindelijk worden met wat de bewoners bedenken, één of misschien wel twee of drie varianten gemaakt van een mogelijke inrichting. Als daarvan de haalbaarheid is onderzocht, buigt de gemeenteraad zich er over.

Trots

Zo moet de assortimentstuin een plek van betekenis worden voor het dorp. ,,Een plek om te beleven, samen te leven en trots op te zijn”, aldus werd het uiteindelijke doel dinsdag verwoord.

Het kan heel groen worden, een stadspark, misschien wel met een boerderijtje, horeca, of zelfs met woningen om dat alles te kunnen betalen. ,,Maar”, benadrukte Kok: ,,Niets staat vast. Ook die woningen niet. Alles ligt open.”

Parkdeal

De assortimentstuin is op dit moment in beheer bij de stichting Bij Anna. Die gebruikt de tuin als ontmoetingsplaats voor de inwoners. In februari sloten Bij Anna en de Dorpsraad Klein-Zundert een Parkdeal over hoe voorlopig met het gebied wordt omgegaan. Daarin werd de start van een participatietraject aangekondigd. Het plan dat dinsdagavond werd gepresenteerd vloeit daaruit voort.