Natuurstrook van 7 kilometer tussen Terheijden en Hooge Zwaluwe voor de Noordse woelmuis

TERHEIJDEN/HOOGE ZWALUWE – Een natuurstrook tussen rivier de Mark bij Terheijden en natuurgebied de Natte Natuurparel Zonzeel bij Hooge Zwaluwe. Dit hopen Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Drimmelen binnen vier jaar te bereiken. Een ecologische verbindingszonde (EVZ) voor meer natuur en meer dieren.

Zeven kilometer aaneengesloten groen. Dat moet er binnen vier jaar komen als het aan de gemeente Drimmelen en Waterschap Brabantse Delta ligt. Doel: de trekroutes en leef-en voortplantingsgebieden van dieren en planten verbinden.