Volledig scherm
Sporthal De Doelen in hartje Princenhage, Breda. Bron: Google Maps. © Google Maps

Onderzoek naar nieuwe sporthallen in Princenhage en Bavel

BREDA - Princenhage en Bavel zijn dankzij bewonersinitiatieven weer een stapje dichterbij vernieuwde sportaccommodaties. De gemeenteraad is positief over de initiatieven voor nieuwbouw van De Doelen in Princenhage en een opknapbeurt van De Huif in Bavel. 

Bewoners in Princenhage zien dat de huidige sporthal Doelen na veertig jaar op is. De hal is te klein geworden voor alle verenigingen die er terecht willen. De kans dat de gemeente Breda een smak geld uittrekt voor een nieuwe sportaccommodatie in de wijk is echter aanzienlijk geslonken nu het stadsbestuur inzet op de komst van een grote topsporthal aan de Terheijdenseweg.

Arie Roobol

De werkgroep Sportaccommodatie Princenhage is daarom zelf aan de tekentafel gaan zitten, daarbij gesteund door ondernemer en Princehagenaar Arie Roobol. Een nieuwe sporthal voor de wijk hoeft de gemeente geen cent te kosten, zo becijfert de werkgroep in een voorgestelde constructie.

In het plan verkoopt de gemeente de grond onder de huidige hal aan een nieuw te vormen stichting, voor het symbolische bedrag van 1 euro. Voor datzelfde bedrag pacht de stichting gemeentelijke grond van een locatie elders in Princenhage. Immers, zo is de redenatie: met het huidige gebruik van beide locaties heeft de gemeente momenteel toch al geen opbrengsten van de grond.

Op de plek van de huidige hal kan een projectontwikkelaar woningen bouwen. De schatting is dat dit om en nabij de 800.000 euro oplevert. Dat bedrag kan samen met een lening , waarbij de gemeente garant staat, ingezet worden voor de bouw van De Nieuwe Doelen. Het 'perfecte perceel’ dat de werkgroep op het ogen heeft, blijft nog even onder de klep.

Bavel

Ook Bavel heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe (sport)accommodatie, aangezien ook sporthal De Huif op zijn einde loopt. Nu zalencentrum De Tussenpauz sluit, heeft het dorp behoefte aan een multifunctionele accommodatie waar naast sportclubs ook andere verenigingsleven terecht kunnen. Het bewonersinitiatief Samen voor Bavel ziet de Pastoor Doensstraat als de ideale locatie voor een nieuwe ‘Hui(f)skamer van Bavel’. 

Verder onderzoek

De gemeenteraad staat welwillend tegenover de initiatieven uit Princenhage en Bavel. In moties die door een meerderheid van fracties zijn ondertekend, wordt het stadsbestuur gevraagd de plannen verder te onderzoeken. In een van de moties wordt ook gesteld dat de twee zalen van De Huif in Bavel tijdelijk geschikt kunnen worden gemaakt voor multifunctioneel gebruik, voor een periode van maximaal vijf jaar. Verder wil een raadsmeerderheid dat de gemeente het komend half jaar actief de mogelijkheden bekijkt voor nieuwbouw op een andere plek.