Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP XTRA

Regio's Tilburg en Breda kampen in 2030 met flink woningtekort

In grote delen van het land blijft het de komende jaren dringen op de woningmarkt. Naar verwachting zijn er in 2030 ruim 200.000 woningen te weinig. In Brabant krijgen de regio's Tilburg en Breda te maken met flinke tekorten. Dat blijkt uit recent onderzoek van ABF Research in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De onderzoekers namen de verwachte bevolkingsgroei, de vraag naar woningen en de ontwikkeling van de woningvoorraad onder de loep. Op basis van die berekening kampt het merendeel van de regio’s in 2030 met een tekort. Overigens lopen de tekorten vanaf volgend jaar wel terug, met name doordat er minder baby’s worden geboren.

In de regio Breda is in 2030 naar verwachting een tekort van 6.886 woningen. Dat is 3,4 procent van de huidige woningvoorraad. De regio Tilburg heeft dan naar verwachting 7.031 woningen te weinig, 3,6 procent van de huidige woningvoorraad.

In de regio's Eindhoven en Den Bosch zijn in 2030 waarschijnlijk ook te weinig woningen. Eindhoven heeft dan naar verwachting een tekort van 4.028 woningen (1,1 procent van de huidige woningvoorraad). Voor Den Bosch is het tekort relatief gezien groter: 1,9 procent van de huidige woningvoorraad (3.627 woningen).

Randstadregio's

In de Randstadregio’s is de situatie nijpend. In absolute zin worden de grootste tekorten in Amsterdam (42.000 huizen) en Utrecht (27.000) verwacht.

Het verwachte tekort is relatief het grootst in de regio Utrecht en Nijmegen. In die gebieden groeit de bevolking sterk, maar blijft het aanbod naar verwachting achter.

Woningoverschot

In gebieden waar de bevolking krimpt - zoals de regio’s Middelburg, Maastricht en Emmen - zal het woningtekort zo goed als verdwenen zijn in 2030. In sommige gevallen is er zelfs sprake van een overschot aan woningen. Door de bevolkingsafname lost het woningtekort zichzelf op.

Het kabinet maakte in mei vorig jaar afspraken met gemeenten, provincies, marktpartijen en corporaties. Die afspraken moeten ertoe leiden dat er jaarlijks gemiddeld 75.000 woningen worden gebouwd. Het Economisch Instituut voor de Bouw concludeerde eerder dit jaar al dat er ‘meer inspanningen nodig zijn om deze ambities te realiseren’.