Volledig scherm
verward persoon stock confused person © Getty Images

West-Brabant opent meldpunt acute crisissituaties

BREDA - In West-Brabant is sinds kort een meldpunt voor acute crisissituaties operationeel. Het noodnummer is voorlopig alleen bereikbaar voor professionals, mogelijk wordt het nummer volgend jaar publiek gemaakt en voor iedereen beschikbaar gesteld. In deze regio worden jaarlijks zo'n 3.000 crisismeldingen gedaan.

De zestien gemeenten hebben afspraken gemaakt met zorgaanbieders, politie en onderwijs voor een eenduidige manier van werken in crisissituaties, zoals in opdracht van Den Haag alle regio's in het land met initiatieven moeten komen voor hulp in noodsituaties. 

Dag en nacht bereikbaar

Het meldpunt is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar voor zorgprofessionals en niet-zorgprofessionals, zoals woonconsulenten, welzijnswerkers en mensen in het onderwijs. ‘Erkende’ verwijzers, zoals huisartsen en politie, blijven als vanouds directe toegang houden tot de GGZ-crisisdienst. 

Betrokken instanties als GGZ Westelijk Noord-Brabant, Veilig Thuis West-Brabant, IMW Breda, Jeugdbescherming Brabant, MEE West-Brabant, Farent, Surplus Welzijn, Trema Welzijn en WijZijn Traverse Groep leveren medewerkers voor het meldpunt (gevestigd in Breda). 

Garant

De brede kennis en ervaring moeten garant staan voor een goede beoordeling en afstemming met de melder. Wanneer geen sprake is van een crisissituatie krijgt de beller het advies over een vervolgactie. Alles met als doel meldingen op de juiste plek te laten landen.

Professionals kunnen het meldpunt bellen als ze zich zorgen maken over bijvoorbeeld een jongere, oudere of buurman of -vrouw die verward gedrag vertoont. Ook bij jeugd- en opvoedingsproblemen kunnen ze op het nummer terecht. Het gaat om situaties die niet tot de volgende dag kunnen wachten.  

Campagne

Op dit moment lopen er voorbereidingen om het noodnummer in de toekomst ook toegankelijk te maken voor burgers. West-Brabant kijkt wat dat betreft op Den Haag waar stemmen op gaan voor een landelijke actie. Mocht het nummer in deze regio openbaar worden gemaakt zal dat gepaard gaan met een publiekscampagne.