Volledig scherm
De tijdelijke huisvesting voor bewoners van Fort Oranje op het terrein van het voormalige AZC in Rijsbergen. Er wonen voornamelijk gezinnen waarvan de kinderen hier op school zitten, zij krijgen een jaar de tijd om woonruimte in de regio te vinden. Foto: Joyce van Belkom/Pix4Profs © Joyce van Belkom

Woningen op terrein van vroegere azc in Rijsbergen

RIJSBERGEN - Op het terrein van het vroegere asielzoekerscentrum in Rijsbergen wil de gemeente Zundert woningen gaan bouwen. Dat heeft het Zundertse college besloten.

Op het perceel staan nu nog enkele woonunits waarin tijdelijk gezinnen worden opgevangen die afkomstig zijn van Fort Oranje. Bedoeling is dat zij dit voorjaar allemaal andere woonruimte hebben.

Koop azc-terrein

Zundert besliste in oktober 2017 dat de gemeente het perceel aan de Ettenseweg 97 zou kopen. Destijds had de eigenaar, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) aangegeven het van de hand te willen doen. De gemeenteraad stemde in met een bedrag van ruim zes ton euro voor de aankoop.

Zundert wilde het gebied graag hebben, om op die manier zelf de regie in handen te krijgen. Door zelf eigenaar te zijn, zo was het idee, zou voorkomen kunnen worden dat zich er iets ongewenst vestigde.

Vluchtelingen

Het complex in Rijsbergen werd in 1960 gebouwd als klooster. Op het terrein rust de bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’. Toen het COA het kocht, werden er tot 2006 asielzoekers in opgevangen.

In 2016 was er even sprake van dat er opnieuw vluchtelingen zouden worden gehuisvest. De gebouwen bleken echter zo slecht, dat opvang alleen mogelijk was na een dure opknapbeurt. Dat zag het COA niet zitten, waarna het terrein in de verkoop werd gedaan.

Fort Oranje

De crisis rond de ontruiming van Fort Oranje maakte dat Zundert het complex tijdelijk aanwees voor de opvang van gezinnen. Speciaal voor hen werden 39 woonunits geplaatst.

Als straks de gezinnen weg zijn, zo heeft het college nu bekend gemaakt, worden die woonunits verkocht. Een verder gebruik voor lokale of regionale crisisopvang vinden burgemeester en wethouders namelijk niet wenselijk.

Woningbouw

Hoewel volgens het bestemmingsplan nog andere maatschappelijke functies zijn te bedenken als invulling van het vroegere COA-terrein, was bij de raadsbehandeling in oktober 2017 al een beetje gezinspeeld op de komst van woningen. Het college heeft nu de finale klap gegeven op eventuele aarzelingen en beslist dat er inderdaad het beste woningen kunnen worden gebouwd.

Voor de eerste palen de grond in gaan, moet nog wel veel werk worden verzet. Allereerst stapt de gemeente richting provincie en omwonenden om te vragen hoe die tegenover het plan voor woningbouw staan.

Als dat allemaal goed verloopt, is het de beurt aan de gemeenteraad. Die moet, voor er kan worden gebouwd, instemmen met een wijziging van het bestemmingsplan. Het zijn processen die behoorlijk lang duren. Maar die uiteindelijk moeten leiden tot een nieuwe Rijsbergse wijk.  

  1. Tour du Jour aan de Bredase Rivièra

    Tour du Jour aan de Bredase Rivièra

    BREDA - De terrassen aan de Bredase haven stroomden relatief laat vol, dinsdagavond. Maar gezeten aan het water van de singels, met het nummer Poupee De Cire, Poupee De Son schallend door de luidspreker, en tempraturen die zelfs ruim na het vallen van de avond nog rond de dertig graden liggen, zou je jezelf bijna aan de Franse Rivièra wanen. Helemaal wanneer er de hele avond ook nog eens vol passie over Tour La Grande Boucle, de tour de Franse, gesproken wordt. Maar dan zonder krekels op de achtergrond en met voornamelijk bier op de tafels in plaats van wijn.