Volledig scherm
Marcel Brans van de werkgroep Toegankelijke Evenementen wordt geholpen bij het afdalen van een hellingbaan. Tweede van rechts, Wilbert Willems, voorzitter van het platform Breda voor Iedereen. © Pix4Profs / Edwin Wiekens

Zijn evenementen Breda echt zo toegankelijk voor mensen met een beperking? ‘Wat valt dit tegen’

BREDA - ,,Wat valt dit tegen. Zeker voor een stad die meerdere prestigieuze prijzen heeft gewonnen op het gebied van toegankelijkheid.’’ Diverse organisaties die zich inzetten voor de belangen van mensen met een beperking zijn niet te spreken over het evenementenbeleid van Breda.

De stad mag zich dan wel op de borst kloppen met erkenningen als de Europese Acces City Award en de eerste prijs in de categorie ‘toegankelijkheid voor mindervaliden’ bij de uitreiking van de European Smart Tourism Award 2020, er is geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid. Zowel Breda voor Iedereen, Breda Gelijk en de werkgroep Toegankelijke Evenementen laten de gemeenteraad weten dat het nieuwe evenementenbeleid dat door wethouder Daan Quaars is aangedragen nog heel wat te wensen over laat.

Overgeleverd aan goodwill

Quote

Op een enkel evenement na zijn de resultaten nihil.

Werkgroep Toegankelijke Evenementen

Zo wordt het toegankelijk maken van evenementen ‘geheel aan de goodwill’ van de organisatoren overgelaten. Deze ‘vrijblijvendheid’ strookt niet met afspraken die burgemeester en wethouders zelf hebben ondertekent. Volgens Breda voor Iedereen en Breda Gelijk moet het uitgangspunt zijn: geen toegankelijkheid voor minder validen, geen vergunning.

Ook de werkgroep is kritisch. Ze herinneren de raad aan bijeenkomsten van een jaar geleden. Toen ontstond het gevoel dat de fracties ‘bewust en welwillend’ stonden tegenover verbeteringen. ,,Maar, op een enkel evenement na, zijn de resultaten nihil’’, constateren de leden van de werkgroep.

Quote

Na jarenlange inzet kunnen we gerust stellen dat het niet vanzelf gaat.

Werkgroep Toegankelijke Evenementen

Het stuk van Quaars wordt omschreven als ‘een grote verrassing’. Zo ergeren de belangenbehartigers zich bijvoorbeeld aan het gebruik van het begrip ‘minder valide’. Dat wordt beschouwd als een ‘jaren 70-term, die geen recht doet aan mensen met een beperking’: ,,Het zegt dat iemand minder is of niet voldoet. Bejegening en gelijkwaardigheid beginnen met taal.’’

Een andere ergernis: het idee alsof alleen de aanwezigheid van een aangepast toilet genoeg is voor mensen met een beperking. Al met al is het stuk over het Bredase evenementenbeleid wat de werkgroep betreft een grote afknapper: ,,Wat valt dit tegen. Na jarenlange inzet op bewustwording kunnen we gerust stellen dat het niet vanzelf gaat. Vanuit de gemeente is een stimulerende rol nodig.’’

Verheugd met uitzonderingen

Overigens zijn er uitzonderingen, laten Breda voor Iedereen en Breda Gelijk weten: ,,We zijn verheugd dat er bij onder meer de Vuelta en Breda Barst actief werk wordt gemaakt van toegankelijkheid.’’ Met andere woorden: het kan dus wel degelijk beter.