Opluchting en vreugde in Gaza om bestand, Hamas claimt overwinning

videoInwoners van Gaza zijn donderdagnacht in groten getale de straat opgegaan om het staakt-het-vuren met Israël te vieren. De Palestijnse Hamas-beweging claimde na het ingaan van de wapenstilstand om 01.00 uur Nederlandse tijd de ,,overwinning’’ op Israël.