Volledig scherm
Er is al ruim 20 miljoen euro besteed aan hulp voor Afrika. © Arie Kievit

Ruim 20 miljoen van Giro 555 'Help slachtoffers hongersnood' besteed

Giro555 heeft zes maanden na de nationale inzamelingsactie al ruim 20 miljoen euro besteed. Een belangrijk deel daarvan bestond uit voedselpakketten en andere acute hulp in het geteisterde Afrika.

,,Waar twee olifanten vechten, heeft het gras te lijden’’. Eva Barneveld, persvoorlichter Giro555 hoorde de Afrikaanse wijsheid vorige week in Zuid-Soedan waar ze bekeek hoe een deel van de opbrengst van de actie ‘Help slachtoffers hongersnood’ werd besteed. Zes maanden na de nationale collecte is inmiddels meer dan 64% van de ruim 35 miljoen euro besteed.

Olifanten die vechten, gras dat lijdt. Er komt geen einde aan de ellende van gewone mensen die worden vertrapt in aanhoudende conflicten en droogte. Het olifantenverhaal had net zo goed in Jemen kunnen worden verteld, erkent Barneveld. In Noord-Oost Nigeria lijden de mensen onder het geweld van Boko Haram, in Somalië en de rest van de Hoorn van Afrika is het gras verdord door droogte. Zes maanden na de collecte in Nederland is de zorg om de bevolking in deze landen alleen maar groter geworden. 

Van de destijds door veel andere landen toegezegde hulp blijkt maar een deel daadwerkelijk overgemaakt.  Onder andere Nederland, Duitsland, België, Zwitserland en Japan  geven hier wel het goede voorbeeld. De Nederlandse hulp gaat de wereld niet redden maar maakt ter plaatse wel een enorm verschil, benadrukt Barneveld. ,,In Zuid-Soedan hoorde ik dat we ze echt door een moeilijke periode hebben heengetrokken. 'Het zijn misschien voor jullie maar kleine beetjes die jullie ons toesturen maar we hebben er heel veel aan, bedank de mensen in Nederland', zo drukten mensen daar ons op het hart.''

Volledig scherm
Voedseldistributie in een UN POC kamp in Wau. © Arie Kievit

Voedselhulp

Wat is er gedaan met het geld? 210.000 mensen ontvingen voedselhulp in de vorm van een voedselpakket of voedselbonnen, werden 283.000 kinderen gescreend op ondervoeding en ontvingen 76.000 ondervoede kinderen bijvoeding, in de vorm van een voedzame pindapasta, om aan te sterken. 

Naast het uitdelen van water werden 121 waterbronnen gebouwd of hersteld. 184.000 mensen kregen voorlichting over hygiëne en het voorkomen van ziekten en ontvingen daarbij veelal waterzuiveringstabletten en andere hygiëne items zoals zeep. 

Om weer in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien kregen 72.000 mensen droogtebestendige zaden, vis- en landbouwgereedschap. Daarnaast werden 390.000 stuks vee ingeënt. Kwetsbare gezinnen ontvingen een geldelijke toelage of geld voor werk om voedsel en medicijnen te kunnen kopen, zo meldt Giro555 in een verantwoording die vandaag verschijnt. De resterende 10 miljoen van het gecollecteerde geld wordt binnen een jaar na de actie besteed aan noodhulp. 

Volledig scherm
Oxfam voorzag met Giro555 geld in Jonglei 1500 mensen van visgerei waarmee ze in hun eigen levensonderhoud en dat van hun familie kunnen voorzien. © Arie Kievit

Baby Majok herstelt na ondervoeding

Volledig scherm
Inmiddels is hij ontslagen uit het ziekenhuis. © Peter Agot
Volledig scherm
Baby Majok was er door ondervoeding slecht aan toe. © Peter Agot

Save the Children ondersteunt het stabilisatiecentrum, een afdeling waar ondervoede kinderen worden behandeld, in het Bor-ziekenhuis. Majok Akoy (zes maanden) werd in dit ziekenhuis opgenomen met een longontsteking. Op de afdeling kindergeneeskunde screenden verpleegkundigen van het stabilisatiecentrum Majok op ondervoeding. 

Ze stelden een ernstige acute ondervoeding vast, met een longontsteking als complicatie. Majok werd onmiddellijk behandeld. Hij kreeg therapeutische melk tegen de ondervoeding en medicijnen tegen de longontsteking. Al na een paar dagen was er een opvallende verbetering in Majok’s gezondheid. Uiteindelijk bleef Majok zeven dagen in het centrum.

Op 10 juni 2017 werd hij ontslagen en aangemeld bij het programma Poliklinische Therapie om te kunnen blijven werken aan zijn herstel. Op de dag van het ontslag was Majoks moeder bijzonder blij over het herstel van haar zoontje. ,,Ik had de hoop opgegeven dat mijn zoon nog zou herstellen. De familie heeft veel traditionele genezers geraadpleegd maar niets hielp'' vertelt ze. ,,Met de kennis die ik hier heb opgedaan over goede voeding voor baby's zal geen van mijn kinderen ooit nog ondervoed zijn'', voegt ze eraan toe. (Bron:
Save the Children)

Overleven dankzij voedselhulp

Volledig scherm
Dankzij Stichting Vluchteling heeft het gezin van Omar weer te eten. © Mona Abdul Kareem Saleh

Omar Hassan Sagheer Aayash (40) en zijn vrouw hebben zeven kinderen, de jongste 11 maanden oud. Zijn familie is erg arm en heeft geen bron van inkomsten. Het gezin woont samen met de 70-jarige vader van Omar, die verlamd is, in een klein huisje zonder deuren of ramen. Omar en zijn familie eten gemiddeld maar een maaltijd per dag. 

Zijn kinderen vertonen tekenen van ondervoeding. Omar is ongeletterd, waardoor hij moeilijk werk kan vinden. Als dagloner probeerde hij met het sjouwen van zakken cement of bloem wat geld te verdienen, maar door het conflict is de markt ingestort en is er helemaal geen werk meer. Via Stichting Vluchtelingen krijgt het gezin voedsel. Omars vrouw is dankbaar voor deze hulp, omdat het gezin dankzij deze hulp kan overleven. (Bron: Stichting Vluchteling)

Zingend naar de pomp

Volledig scherm
Nkiiren Lemadada gaat tegenwoordig weer zingend naar de waterpomp. © Winds of Change

Nkiiren Lemadada (55) woont in het dorpje Ntil in Noord-Kenia. Ze vertelt: ,,Elke dag stond ik om 5 uur ‘s ochtends op om in het donker op weg te gaan naar de dichtstbijzijnde waterbron, zo’n 7 kilometer hier vandaan. Per keer kon ik slechts een jerrycan van 20 liter dragen, en het kostte grote moeite om die te vullen, want de bron was bijna uitgeput. Ik was de hele dag onderweg voor een klein beetje water, dat ook nog eens niet schoon was en een te hoog zoutgehalte had.''

,,Sinds kort is er een waterpomp op zonne-energie hier net buiten het dorp. Ik ga zingend water halen, zo gelukkig ben ik. We hebben nu niet alleen schoon en veilig water voor onszelf, ons vee en het huishouden, ik ben ook niet meer de hele dag kwijt met het halen van water. Daardoor kan ik beter voor mijn gezin en voor onze belangrijkste bron van inkomsten, onze veestapel, zorgen.''

,,Als weduwe ben ik hoofd van het gezin én kostwinner. De kamelen zijn weer gezond en sterk in plaats van uitgedroogd, waardoor ik ze niet langer voor een bodemprijs hoef te verkopen. Van het geld dat mijn vee opbrengt, kan ik mijn gezin voeden en mijn kinderen naar school sturen.'' (Bron: Terre des Hommes)