Uitbrander Raad van Europa: kabinet doet te weinig om corruptie aan top te voorkomen

VIDEONederland laat na om zich beter te beschermen tegen corruptie in de hoogste kringen. Met geen van de aanbevelingen van het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa (GRECO) is de afgelopen jaren helaas iets gedaan, zegt het anticorruptieorgaan. Het kabinet moet binnen anderhalf jaar alsnog beterschap tonen.