Volledig scherm

Bossche Vakschool kan los van Jeroen Bosch College

DEN BOSCH - Natuurlijk moet er nog volop gesproken worden, maar het college van B en W in Den Bosch is positief over het nieuwe scholenplan voor de Bossche Vakschool (stedelijk vmbo) en twee (nieuwe) scholen voor het Jeroen Bosch College en het Rodenborch College in De Grote Wielen in Rosmalen.

Het door de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) gepresenteerde plan wijkt sterk af van de oorspronkelijke plannen van de gemeente, maar volgens B en W moeten die door ‘verschillende ontwikkelingen’ worden aangepast. 

Onderwijswethouder Eric Logister praat na de vakantie verder met OMO over onder meer de financiering, de spreiding van scholen in de gemeente en de onderwijsvisie. In een raadsinformatiebrief laat het college weten dat de nieuwe voorstellen van OMO ‘oplossingen bieden voor de problemen rond versnippering, leegloop en ongeschikte huisvesting’.