Volledig scherm
De symbolische samensmelting is een feit met de verstrikking van een zestal linten, stuk voor stuk gekoppeld aan een participant binnen het geheel © Chris Korsten

De Helftheuvel in Den Bosch opgewaardeerd met komst maatschappelijk steunpunt

DEN BOSCH - Sociaal cultureel centrum De Helftheuvel en wijkplein De Helftheuvel bestaan al geruime tijd naast elkaar, maar al die tijd ontbrak zowel letterlijk als figuurlijk een verbindende schakel. Daarin is op deze zaterdag formeel verandering gekomen middels de officiële opening van het nieuwe maatschappelijke steunpunt De Tussenheuvel.

Verbinding. Dat is hét sleutelwoord als het gaat om de jongste ontwikkelingen op de betreffende locatie in Den Bosch-West. Om de opening van De Tussenheuvel kracht bij te zetten, nodigde wethouder Paul Kagie een zestal verschillende 'spelers' uit om op symbolische wijze een even groot aantal linten te verknopen tot één geheel. Na de verstrikking greep Kees Verlaar de microfoon om een reeks Nederlandstalige liederen te vertolken.

"De Tussenheuvel is een onderdeel van Demarrage, dat weer deel uitmaakt van Reinier van Arkel. Onze hoofddoelstelling is het ondersteunen van individuen die op de meest uiteenlopende terreinen een zetje in de rug nodig hebben. Om een voorbeeld te noemen: het leggen van contacten is lang niet voor iedereen even makkelijk en vanzelfsprekend. Het ondersteunen gebeurt voor een groot deel door onze vrijwilligers, die al dan niet te boek staan als ervaringsdeskundigen", lichtte begeleider/coördinator Peter van Duppen toe.

Verbouwing
Het afgelopen jaar zijn er veel bouwkundige veranderingen, waaronder het uitbreken van muren, gerealiseerd. "De Tussenheuvel verbindt nu het sociaal cultureel centrum met het wijkplein", aldus Peter Coolwijk, beheerder van het sociaal cultureel centrum. "Een van de bijkomende voordelen is dat we voortaan beter gebruik kunnen maken van elkaars ruimten c.q. diensten. De multifunctionaliteit wordt hierdoor enorm bevorderd. Daarnaast brengt het een drempelverlagend effect met zich teweeg. Individuen worden immers in de gelegenheid gesteld om sneller aansluiting te vinden bij een activiteit waar concreet behoefte aan is." De win-win situatie is eveneens van toepassing op de aanwezige praktijk voor fysiotherapie, die overigens flink is uitgebreid.

Volledig scherm
De kinderoefenzaal is een van de ruimten waarover de (sterk uitgebreide) praktijk voor fysiotherapie de beschikking heeft © Chris Korsten
Volledig scherm
De ontmoetingsruimte bij wijkplein de Helftheuvel, waar tal van maatschappelijke organisaties de handen ineen hebben geslagen © Chris Korsten
Volledig scherm
Praktijkhouder/fysiotherapeut Sjoerd Stegenga bekommert zich over Ria Appels © Chris Korsten
Volledig scherm
Zanger Kees Verlaar wist de harten van menigeen te stelen © Chris Korsten