Volledig scherm
Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. © Thinkstock

Den Bosch wil zichzelf beter verkopen; ook aan 'bollebozen'

DEN BOSCH - De komende jaren wil de gemeente Den Bosch zichzelf beter verkopen. Dat gebeurt voortaan met een aparte aanpak voor bezoekers, bedrijven, bewoners en bollebozen (studenten).

Marketing voor deze groepen mag jaarlijks in totaal 160.000 euro kosten. Verder gaat jaarlijks 400.000 euro naar een nog te vormen evenementenfonds dat eenmalig wordt opgehoogd met 450.00 euro.

Achterhaalde aanpak
Tot nu toe werd citymarketing en evenementen vaak op een hoop geveegd. Na een onderzoek rapporteerde de Rekenkamercommissie dat deze aanpak achterhaald is. Het is tijd voor meer samenhang en afstemming tussen evenementen met een verschillende achtergrond.

De Rekenkamercommissie concludeerde ook dat het aantal bezoekers vanaf 2012 tot en met 2014 in Den Bosch met drie procent is afgenomen terwijl er juist in Breda, Eindhoven en Maastricht een toename was.

De gemeente wil richtlijnen opstellen waaraan evenementen moeten voldoen om een bijdrage van de gemeente te krijgen. Deze richtlijnen hebben te maken met de vraag in hoeverre evenementen bijdragen aan het imago van de gemeente.