Volledig scherm
© Thinkstock

Echte oplossing voor overlast goederentreinen in Brabant pas na de vakantie

DEN BOSCH - Verkeersgedeputeerde Christophe van der Maat wil zo snel mogelijk een pakket van maatregelen voorleggen om de overlast van goederentreinen in Brabant aan te pakken. Maar dat zal niet voor de zomervakantie zijn.

Dat heeft Van der Maat laten weten tijdens een vergadering van Provinciale Staten. Daarin kwam een motie aan de orde waarin hen wordt gevraagd om uiterlijk in juli een rapport voor te leggen, waarin staat 'welke stappen er worden gezet om tot een veiliger en leefbaarder Brabants spoor te komen'.

Voorstel
Alle fracties steunden dit voorstel dat was opgesteld door Lokaal Brabant. Van der Maat heeft eerder deze maand al laten weten dat wat hem betreft 'de vrijblijvendheid er wel vanaf is', wanneer het gaat om de aanpak van de treinenoverlast. Maar de gedeputeerde kent zijn beperkingen: "Ik wil u graag in juli een rapport voorleggen in juli, maar dan staat daar alleen de informatie in die ik op dát moment heb."

Hortend en stotend gingen de fracties daar mee akkoord. Waarna Van der Maat met een ander, verwant probleem werd geconfronteerd: er worden per trein veel meer gevaarlijke stoffen door Brabantse steden vervoerd dan is toegestaan, terwijl transporteurs vaak niet goed aangeven welke gevaarlijke stoffen ze vervoeren.

Bescheiden
De vraag was: wat doet de provincie om te voorkomen dat er afspraken worden geschonden? Ook hier moest de gedeputeerde bescheiden blijven: "Wij vinden dat afspraken die de provincie maakt nagekomen moeten worden. Maar op het spoor in Brabant zijn veel partijen actief. Wat meer eenduidigheid zou fijn zijn, maar u kunt de provincie niet overal verantwoordelijk voor stellen."

Lees meer over de treinen op bd.nl/giftrein.