Volledig scherm
© Erna Lammers

Impuls voor natuur in en om stad Den Bosch

DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch investeert de komende vier jaren steeds 222.000 euro in natuur in en om de stad. Dat wordt het programma Groene Delta 2 genoemd.

„Om het huidige niveau en de inmiddels toegenomen biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te versterken, investeren we ook de komende jaren in de natuur in en rond de stad en dorpen. Dit is eveneens van belang voor het woon- en vestigingsklimaat van onze gemeente voor mensen, bedrijven en instellingen. Groen is bovendien van betekenis in het licht van gezondheid en zorg, recreatie en toerisme, water- en milieubeheer, voedselproductie en kunst en cultuur,” schrijft het gemeentebestuur. Er wordt onder meer gewerkt aan een verbinding van de natuur om de stad Den Bosch (de Groene Delta) met de natuur in het Groene Woud. Daar werken ook meerdere gemeentes en natuurorganisaties aan mee.

Vergroening van de stad past ook bij ‘waterbewust handelen’, meldt het gemeentebestuur in de begroting voor 2017. „Een dergelijke bewustwording streven we ook na waar het bijvoorbeeld gaat om het toenemende aantal betegelde tuinen. Het veranderende klimaat met een toenemend aantal stortbuien leidt op sommige plaatsen tot problemen.” Of en hoe inwoners worden gestimuleerd om hun tuinen te onttegelen en te vergroenen, kon wethouder Jan Hoskam woensdag niet zeggen. De waterschappen Aa en Maas en de Dommel en de provincie hebben sinds kort wel een subsidieregeling voor zulke initiatieven.