Volledig scherm
© Chris Korsten

Plechtige herdenking omgekomen militairen Nederlands-Indië in Den Bosch

DEN BOSCH - De 37 omgekomen Bossche militairen in Nederlands-Indië zijn zaterdag tegen het einde van de ochtend herdacht bij het Gedenkmonument aan de Zuiderparkweg. Dat gebeurde in het bijzijn van een groep nabestaanden en veteranen.

In afwachting van de herdenkingsplechtigheid was het naderende Reünieorkest Regiment van Heutsz onder aanvoering van tambour-maître John Verel en diens zoon Bryan - de muzikaal leider - vanuit de verte al goed hoorbaar. Nadat het orkest gearriveerd was, nam Harold Hoes -zoon van de in 2013 overleden oorlogsveteraan Anton Hoes- het woord. ,,Mijn vader heeft veel nare dingen meegemaakt in Nederlands-Indië. Toen hij terugkwam heeft hij geprobeerd om de ellende te verdringen, totdat hij op een gegeven moment behoefte kreeg alles een plaatsje te geven. Daar is de oprichting van dit monument min of meer uit voortgekomen", verduidelijkte Hoes.

Een oud-marinier gaf gehoor aan het appel, waarna medeorganisator Jeroen Stam cruciale woorden uitsprak: ,,Opdat ze niet vergeten worden."

Kransen en toespraken
Trompettist Herbert van Riel kwam de eer toe het taptoesignaal ten gehore te brengen. Er volgde een stilte van twee minuten, met aansluitend het Wilhelmus. De veteranen Paul Niewold en Eric Trum legden de eerste krans. Na de kransleggingen was er nog een uitgebreide toespraak van defensieaalmoezenier Liduina van den Broek, die afsloot met een gebed.

Spanning opgelost
Vorig jaar was de herdenking nog grotendeels in organisatorische handen van stichting Gedenkteken Indiëgangers 's-Hertogenbosch. Inmiddels heeft het Veteranen Ontmoetings Centrum Ouwestomp het stokje overgenomen. De overdracht ging overigens niet van een leien dakje. Echter dankzij bemiddeling van Jan de Wit van Kabinetszaken zijn de spanningen inmiddels verdwenen als sneeuw voor de zon.

Nederlands-Indië was vanaf 1816 de officiële benaming voor alle in de Indische Archipel door de Nederlandse staat gekoloniseerde gebieden. De 37 militairen zijn allen gesneuveld in de periode van 1941-1962.

Volledig scherm
Het Reünieorkest Regiment van Heutsz. © Chris Korsten
Volledig scherm
De toehoorders tijdens de herdenking bij het monument aan de Zuiderparkweg. © Chris Korsten
Volledig scherm
Medeorganisator Jeroen Stam. © Chris Korsten
Volledig scherm
De veteranen Paul Niewold en Eric Trum legden de eerste krans. © Chris Korsten