Volledig scherm
© Menno Boon

Provincie Noord-Brabant pakt door met natuurherstelmaatregelen

DEN BOSCH – De provincie Noord-Brabant gaat de komende jaren op grote schaal natuurherstelmaatregelen uitvoeren, om het stikstofoverschot in de natuur terug te dringen. Dat gebeurt in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Het natuurherstel is gepland in de Natura 2000-gebieden. Deze gebieden vallen binnen het Brabants Natuur Netwerk, dit zijn (landbouw)gebieden die in het verleden als natuurgebied zijn aangewezen. De natuurhersteloperatie is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan Europese Natuur 2000-verplichtingen.

Om op tijd te kunnen voldoen aan de Programmatische Aanpak Stikstof-doelstellingen, is met het Rijk en de provincies afgesproken dat de werkzaamheden vóór 1 juli 2021 moeten zijn uitgevoerd. Een deel van de gronden is nu nog niet beschikbaar. Samen met andere initiatiefnemers wil de provincie deze gronden verwerven op basis van volledige schadeloosstelling.