Volledig scherm
Sylvia van Zonsbeek zit al sinds de bevalling in 2011 in een rolstoel. © Roy Lazet

Rechter: geen bewijs voor nalatigheid JBZ rondom rolstoelgebondenheid Rosmalense

DEN BOSCH - Bewijs dat het uitblijven van een behandeling in het Jeroen Boschziekenhuis (JBZ) ertoe heeft geleid dat de Rosmalense Sylvia van Zonsbeek nu aan een rolstoel gebonden is, ontbreekt. Dat oordeelt de rechter donderdag.

De rechter wijst in haar vonnis op tegenstrijdigheden in een rapport geschreven door een onafhankelijke expert, dat beide partijen hebben laten opstellen in het conflict. ,,Weliswaar concludeert de onderzoeker dat in haar optiek Van Zonsbeek bij een eerdere chirurgische ingreep niet rolstoelgebonden zou zijn, maar een gedegen onderbouwing van die conclusie ontbreekt. Dat klemt temeer nu de onderzoeker zelf in haar rapport ook stelt dat het niet mogelijk is om aan te geven hoe de behandeling, het beloop en het uiteindelijke resultaat zouden zijn geweest indien Van Zonsbeek eerder operatief behandeld zou zijn geweest."

Second opinion
Tijdens de bevalling van haar dochter brak Van Zonsbeek in 2011 een bot in haar bekken, maar daar kwam toen niemand achter. Bij meerdere onderzoeken in het JBZ kreeg ze volgens Van Zonsbeek het advies door te lopen. Pas enkele maanden later bij een second opinion in een ander ziekenhuis bleek dat juist door het lopen een deel van een bot is weggesleten. Omdat JBZ eerder wel heeft erkend 'niet adequaat te hebben gehandeld', moet het ziekenhuis wel de kosten betalen voor de rechtszaak.