Volledig scherm
Wilhelminakanaal Tilburg. © Rijkswaterstaat

Verbreding Wilhelminakanaal: terug naar de tekentafel

TILBURG - De verbreding van het Wilhelminakanaal in Tilburg loopt vertraging op. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat, gemeente en provincie, blijkt dat met de huidige maatregelen het risico op schade aan huizen in Reeshofgebied Gesworen Hoek te groot is.

De drie overheidspartijen willen het Wilhelminakanaal verbreden zodat het geschikt wordt voor grotere containerschepen. Hiervoor worden de sluizen II en III vervangen door één nieuwe sluis III. Om de nadelige gevolgen van de grondwaterstand in de omgeving te voorkomen, is gekozen voor een infiltratiesysteem. Deze maatregel is echter niet afdoende.

In de Gesworen Hoek is namelijk op diverse plaatsen veenachtig materiaal aangetroffen. Dit materiaal is ook onder huizen aanwezig. Bij een verlaging van de grondwaterstand kan het materiaal droogvallen en dusdanig krimpen dat er een grotere kans is op schade aan gebouwen dan waar oorspronkelijk vanuit was gegaan.

Rijkswaterstaat, gemeente en provincie doen aanvullend onderzoek naar nieuwe oplossingen, die naast het infiltratiesysteem kunnen worden geïmplementeerd. Hierdoor loopt het project verdere achterstand op. Oplevering eind 2016 wordt zeker niet gehaald. Over de kosten kan nog niets worden gezegd, aangezien de oplossingsrichting nog niet bekend is.