Drie skeletten gevonden op Isabellaveld in Vught; vermoedelijk van gesneuvelde soldaten

VideoVUGHT - Wat de stadsarcheoloog van Den Bosch en de archeologen van BAAC gehoopt hadden, is uitgekomen. Tijdens archeologisch onderzoek op het Isabellaveld in Vught zijn drie skeletten gevonden. 

Vermoedelijk van soldaten die sneuvelden tijdens het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. In een van de skeletten is lood aangetroffen. Het is de kroon op de grootscheepse opgraving aan de Postweg.

Bloedige veldslag

Eerder werden al honderden musketkogels aangetroffen, een kanonskogel, delen van greppels, schanskorven en loopgraven van waaruit de vijand het hoornwerk van Fort Isabella probeerde te naderen maar ook muntjes, een beetje aardewerk, hout en bot. De bijzondere opgraving brengt de bloedige veldslag tussen Spaanse én Staatse troepen in beeld en biedt de archeologen inzicht in hoe de linies waren opgebouwd.

Gesneuvelde soldaten

De restanten van twee van de drie ontdekte skeletten zijn al geborgen. Donderdagochtend ging de fysisch antropoloog aan de slag met het derde skelet. Hoewel nader onderzoek nog zekerheid moet geven, lijken alle tekenen erop te wijzen dat het hier om gesneuvelde soldaten uit de Tachtigjarige Oorlog gaat.

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm
Eerder stuitten de archeologen van BAAC, Nienke Lameris (links) en Juliette de Winter al op eeuwenoude karrensporen, loopgraven en andere restanten van bloedige veldslag in 1629. © Roy Lazet

Vanaf het Isabellaveld bestormden de Staatse troepen van stadhouder en ‘stedenbedwinger’ Frederik Hendrik in 1629 het Fort Isabella. De Spanjaarden bouwden het fort tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) om het belangrijke Spaanse bolwerk ’s-Hertogenbosch te beschermen. 

Aan de Vughtse kant was het fort extra verstrekt met een hoornwerk dat zich uitstrekte tot op het Isabellaveld. Hier legden de aanvallende troepen loopgraven aan om het fort te kunnen benaderen en de confrontatie met de Spaanse vijand aan te gaan.

Moerasdraak

Het beleg en de verovering van de ‘onneembare Moerasdraak’, zoals ’s-Hertogenbosch in die tijd werd genoemd, was een belangrijk wapenfeit in de strijd van de jonge republiek tegen de Spaanse overheersing.

In opdracht van de gemeente Vught worden de opgravingen op het Isabellaveld, een locatie voor woningbouw, uitgevoerd door BAAC Archeologie, de Stichting Erfgoed Vught en vrijwilligers van de werkgroep Archeologie. De opgravingen hebben, naast de gevonden skeletten, talrijke sporen blootgelegd van zowel het hoornwerk als de loopgraven, maar ook van de hevige strijd die hier in 1629 gewoed heeft.

Volg het BD ook op WhatsApp 

Volledig scherm
Een van de skeletten wordt donderdagmorgen opgegraven. © Miranda van Houtum/BD
Volledig scherm
De nieuwe wijk Isabellaveld wordt hier gebouwd. © Peter De Bruijn

In samenwerking met indebuurt Den Bosch